Hľadaj
MENU
 • Výrazy / Skriptovací jazyk
 • Používatelia a povolenia
 • Záloha, obnova zálohy, reset na továrenské nastavenia
 • Software release notes
 • 2017.1 - Vymeňte akciu modulu

  V prípade, že potrebujete zobrať modul IO na iný projekt a ak ste už jeho IO priradili niekoľko Smart Rule, táto funkcia vám umožňuje okamžite ho vymeniť za iný modul.

  Najskôr naskenujte nový modul do zbernice, aby ho Core rozpoznal.


  Potom prejdite na servisné nastavenia modulu, ktorý sa má vymeniť, prejdite nadol, tlačidlo Nahradiť .

  Zobrazí sa dialógové okno s otázkou, na ktorý sa má iný modul rovnakého typu migrovať.