Vyhledávání
MENU
 • Výrazy / Skriptovací jazyk
 • Uživatelé a oprávnění
 • Záloha, obnova zálohy, reset na tovární nastavení
 • Software release notes
 • Alarm Jablotron

  Výstražný systém Jablotron 100 poskytuje bránu RS485 pro bezpečné připojení k systémům třetích stran.

  Upozornění: Komunikační protokol definovaný společností Jablotron nemá ochranu před kolizemi paketů. To znamená, že když se TapHome dotazuje na stav senzoru, a v té chvíli Jablotron pošle informaci (např. aktivovaný alarm, magnetický senzor rozpojený, atd.), tak obě zprávy se nenávratně ztratí. Proto nemůže být zaručen stoprocentní přenos dat. Celé připojení by mělo být vnímáno pouze jako informativní. TapHome se pravidelně snaží synchronizovat aktuální stavy senzorů, což může někdy způsobit zpoždění.

  Upozornění: Při komunikaci s jednotkou Jablotron musí TapHome rozdělovat zprávy na více kratších (max. 100 bytů), což může způsobit zpoždění zobrazení stavu senzorů. Proto doporučujeme PG kontakty používat pouze na informace které musí být doručovány co nejrychleji, a nepřekročit počet 30 PG vstupů/výstupů.

  Řídicí jednotka TapHome Core poskytuje 3 terminály pro zařízení TapHome Bus nebo jiná zařízení založená na RS485. Díky podpoře protokolu Jablotron může TapHome číst z / do alarmu Jablotron 100.

  Průvodce krok za krokem

  Připojte JA-121T k TapHome Core.

  JA-121T poskytuje galvanickou izolaci, proto by GND napájecích zdrojů Jablotron a TapHome neměly být propojeny.


  1. Otevřete Nastavení → Hardware:
   a. Zakažte terminál 3 v síti TapHome → Terminály
   b. + Přidat nové rozhraní → Jablotron

  1. Otevřete Nastavení → Hardware → Jablotron:
   a. Povolit terminál 3
   b. Nastavte heslo Jablotron například (formát 1 * 2345, kde 1 je ID externího uživatele a 2345 je heslo nebo jiný vámi používaný formát). Toto heslo musí být vytvořeno v systému Jablotron.
   

  POZOR: Uživatelskému účtu v Jablotron jednotce musíte zakázat možnost deaktivovat poplach. Kvůli chybě v komunikačním protokolu považuje systém Jablotron jakýkoli pokus o komunikaci za automatické deaktivování poplachu, pokud to není vysloveně zakázáno.


  1. Naprogramujte PG výstupy v Jablotronu. Aby bylo možné dosáhnout okamžité odezvy např. Ze snímače pohybu, musí být naprogramováno jako výstup PG v Jablotronu.
   Typické případy použití:
   • Ozbrojený stav domu, za účelem nastavení žaluzií, topení, chlazení a větrání
   • Pohybový senzor pro zapnutí světla v chodbě, když je pohyb v noci
   • Windows v zóně, aby poskytovaly oznámení push při opuštění domu s otevřenými okny

  1. V Nastavení služby každého PG můžete definovat jeho typ zařízení pro úpravu ikony a konfigurace.


  a. Typy zařízení jen pro čtení pro stavové kontakty

  b. Čtení / zápis typů zařízení pro přepínače


  DŮLEŽITÉ: Nelze kombinovat Jablotron Gateway s jiným zařízením na stejném terminálu sběrnice. Všechny terminály jsou standardem RS485, ale poskytuje to pouze elektrickou kompatibilitu, nikoli datovou kompatibilitu.