Hľadaj
MENU
 • Výrazy / Skriptovací jazyk
 • Používatelia a povolenia
 • Záloha, obnova zálohy, reset na továrenské nastavenia
 • Software release notes
 • Záloha, obnova zálohy, reset na továrenské nastavenia

  Cez aplikáciu

  Pripojte sa k lokácii, ktorú chcete spravovať. Otvorte položku Moja lokácia → a vyberte jednu z akcií:

  • Vytvoriť zálohu: Aplikácia bude zhromažďovať údaje z inštalácie, vygeneruje záložný súbor (.bak) a ponúkne dialógové okno na uloženie súboru. Preto je možné zálohu uložiť ako súbor priamo do zariadenia, alebo poslať na iCloud, Drive, Dropbox, e-mailom.
  • Obnoviť zo zálohy: Obnovovanie zálohy sa robí na tom istom Core, z ktorého ste túto zálohu vytvorili, funguje pre ten istý Access token. Vyberte existujúci súbor .bak. Upozorňujeme, že záloha obsahuje aj informácie o používateľoch, takže ak ste v čase zálohovania nemali prístup, môžete stratiť prístup.
  • Klonovanie riadiacej jednotky zo zálohy: Používa sa pri výmene Core, napríklad pri migrácii na novšiu revíziu.
  • Factory reset: resetuje Core do pôvodného stavu. Táto operácia musí byť vykonaná v lokálnej sieti.

  Záložný (*.bak) súbor obsahuje informácie o zariadeniach, Smart Rules, atribútoch lokácie (názov, GPS atď.), prístupovom systéme, používateľoch. Nezahŕňa dlhodobé štatistické údaje, tie sú uložené na cloude.

  Cez USB flash disk

  Naformátujte disk na súborový systém FAT32

  Vytvorte priečinok s názvom podľa operácie, ktorú chcete vykonať (napr.: D:\ network-reset)

  Operácia sa vykoná hneď po zasunutí flash disku do riadiacej jednotky.

  Dostupné operácie

  /network-reset - resetovanie sieťových nastavení operačného systému na predvolené hodnoty (IP je pridelená DHCP)

  /backup-create - vytvorenie záložného súboru na flash disku

  /backup-restore

  • obnovte zálohu zo súboru v priečinku \backup-restore, názov súboru musí mať názov access token.bkp (napr.: AAAABBBBCCCDDDDD.bkp)
  • záložný súbor sa po úspešnom obnovení presunie do priečinka \archive

  /auto-restore

  • obnoviť zálohu zo súboru v priečinku \auto-restore, názov súboru musí byť access token.bkp (napr.: AAAABBBBCCCDDDDD.bkp)
  • záložný súbor zostane na svojom mieste, takže obnovenie je možné zopakovať odpojením a opätovným zapojením flash disku, alebo sa vykoná automaticky o polnoci, ak je flash disk stále v riadiacej jednotke

  /reset-factory-defaults - rovnaké ako obnovenie továrenských nastavení z aplikácie