Vyhledávání
MENU
 • Výrazy / Skriptovací jazyk
 • Uživatelé a oprávnění
 • Záloha, obnova zálohy, reset na tovární nastavení
 • Software release notes
 • Záloha, obnova zálohy, reset na tovární nastavení

  Přes aplikaci

  Připojte se k lokaci, kterou chcete spravovat. Otevřete položku Moje lokace → a vyberte jednu z akcí:

  • Vytvořit zálohu: Aplikace bude shromažďovat údaje z instalace, vygeneruje záložní soubor (.bak) a nabídne dialogové okno pro uložení souboru. Proto lze zálohu uložit jako soubor přímo do zařízení, nebo poslat na iCloud, Drive, Dropbox, e-mailem.
  • Obnovit ze zálohy: Obnovení zálohy se provádí na stejném Core , ze kterého jste tuto zálohu vytvořili, funguje pro tentýž Access token . Vyberte existující soubor .bak. Upozorňujeme, že záloha obsahuje také informace o uživatelích, takže pokud jste v době zálohování neměli přístup, můžete ztratit přístup.
  • Klonování řídicí jednotky ze zálohy: Používá se při výměně Core , například při migraci na novější revizi.
  • Factory reset: resetuje Core do původního stavu. Tato operace musí být provedena v lokální síti.

  Záložní (*.bak) soubor obsahuje informace o zařízeních, Smart Rules , atributech lokace (název, GPS atd.), přístupovém systému, uživatelích. Nezahrnuje dlouhodobé statistické údaje, ty jsou uloženy na cloudu.

  Přes USB flash disk

  Naformátujte disk na systém souborů FAT32

  Vytvořte složku pojmenovanou podle operace, kterou chcete provést (např.: D:\ network-reset)

  Operace se provádí ihned po zasunutí flash disku do řídící jednotky.

  Available operations

  /network-reset - resetování síťových nastavení OS na výchozí (IP je přidělena DHCP)

  /backup-create - vytvoření záložního souboru na flash disku

  /backup-restore

  • obnovte zálohu ze souboru ve složce \backup-restore, název souboru se musí jmenovat access token.bkp (f.e.: AAAABBBBCCCCDDDD.bkp)
  • záložní soubor bude po úspěšné obnově přesunut do složky \archive

  /auto-restore

  • obnovte zálohu ze souboru ve složce \auto-restore, název souboru musí mít název access token.bkp (f.e.: AAAABBBBCCCCDDDD.bkp)
  • záložní soubor zůstane na svém místě, takže obnovu lze opakovat odpojením a opětovným zapojením flash disku, nebo se provede automaticky o půlnoci, pokud je flash disk stále v řídící jednotce

  /reset-factory-defaults - stejné jako Factory reset z aplikace