Hľadaj
MENU

Indikácia LED modulov zbernice

Informácie uvedené nižšie sú k dispozícii pre moduly zbernice TapHome s verziou firmvéru 25 alebo vyššou.

Informatívne stavy

LED

Popis


ZAPNUTÉ

Zariadenie je napájané a komunikuje s riadiacou jednotkou Core. (/) Všetko je v poriadku

Rovnomerné blikanie

Dialóg s konfiguráciou tohto modulu v aplikácii pre iOS alebo Android je momentálne otvorený.

(/) Týmto spôsobom môžete identifikovať modul, ktorý konfigurujete a premenovať ho pre budúce použitie

LED

Popis


BLIKÁ - 1x


(error) 

Zariadenie je napájané, ale prijíma neplatné komunikačné pakety.

(x) Skontrolujte, či je zbernica správne zapojená

(x) Skontrolujte, či sú svorky A a B zapojené v správnom poradí

(x) Skontrolujte, či je na konci vodiča zbernice medzi A a B umiestnený zakončovací odpor 100Ohm

(x) Skontrolujte, či je zariadenie pripojené k drôtom zbernice TapHome. Pripojenie zariadenia TapHome na Modbus alebo iný protokol by spôsobilo neplatné pakety na module TapHome, ktoré by sa zobrazovali ako 1 flash

     

BLIKÁ - 2x


(tick) 

Zariadenie je napájané a má platnú komunikáciu s riadiacou jednotkou Core, ale správy nie sú smerované k tomuto modulu.

(/) Všetko je pripravené, ale modul nebol skontrolovaný (hardvér → zbernica TapHome → Nájsť nové zariadenia)


BLIKÁ - 3x


(error) 

Zariadenie je napájané, ale nepočuje žiadnu komunikáciu.

(X) Skontrolujte, či je v časti Hardvér povolený správny terminál zbernice → TapHome terminál zbernice → Terminály


VYPNUTÉ


(error) 

Zariadenie nie je napájané alebo nefunguje správne.

(X) Skontrolujte, či je medzi svorkou +24 a GND 24VDC. Tolerancia je ± 10%.