Hľadaj
MENU
 • Výrazy / Skriptovací jazyk
 • Používatelia a povolenia
 • Záloha, obnova zálohy, reset na továrenské nastavenia
 • Software release notes
 • Indikácia LED modulov zbernice

  Informácie uvedené nižšie sú k dispozícii pre moduly zbernice TapHome s verziou firmvéru 25 alebo vyššou.

  Informatívne stavy

  LED

  Popis


  ZAPNUTÉ

  Zariadenie je napájané a komunikuje s riadiacou jednotkou Core. (/) Všetko je v poriadku

  Rovnomerné blikanie

  Dialóg s konfiguráciou tohto modulu v aplikácii pre iOS alebo Android je momentálne otvorený.

  (/) Týmto spôsobom môžete identifikovať modul, ktorý konfigurujete a premenovať ho pre budúce použitie

  LED

  Popis


  BLIKÁ - 1x

  Zariadenie je napájané, ale prijíma neplatné komunikačné pakety.

  (x) Skontrolujte, či je zbernica správne zapojená

  (x) Skontrolujte, či sú svorky A a B zapojené v správnom poradí

  (x) Skontrolujte, či je na konci vodiča zbernice medzi A a B umiestnený zakončovací odpor 100Ohm

  (x) Skontrolujte, či je zariadenie pripojené k zbernici TapHome. Pripojenie zariadenia TapHome na Modbus alebo iný protokol by spôsobilo neplatné pakety na module TapHome, ktoré by sa zobrazovali ako 1 flash

       

  BLIKÁ - 2x

  Zariadenie je napájané a má platnú komunikáciu s riadiacou jednotkou Core, ale správy nie sú smerované k tomuto modulu.

  (/) Všetko je pripravené, ale modul nebol skontrolovaný (hardvér → zbernica TapHome → Nájsť nové zariadenia)


  BLIKÁ - 3x


  Zariadenie je napájané, ale nepočuje žiadnu komunikáciu.

  (X) Skontrolujte, či je v časti Hardvér povolený správny terminál zbernice → TapHome terminál zbernice → Terminály


  VYPNUTÉ


  Zariadenie nie je napájané alebo nefunguje správne.

  (X) Skontrolujte, či je medzi svorkou +24 a GND 24VDC. Tolerancia je ± 10%.