Vyhledávání
MENU
 • Výrazy / Skriptovací jazyk
 • Uživatelé a oprávnění
 • Záloha, obnova zálohy, reset na tovární nastavení
 • Software release notes
 • Indikace LED modulů sběrnice

  Níže uvedené informace jsou k dispozici pro moduly TapHome Bus s verzí firmwaru 25 nebo vyšší.

  Informativní stavy

   • LED

  Popis


  ZAPNUTO

  Zařízení je napájeno a komunikuje s řídicí jednotkou Core . (/) Všechno je v pořádku

  Rovnoměrné blikání

  Dialogové okno konfigurace v aplikaci pro iOS nebo Android pro tento modul je aktuálně otevřeno.

  (/) Tímto způsobem můžete identifikovat konfigurovaný modul a přejmenovat jej pro budoucí použití

   • LED

  Popis


  BLIKÁ -1x

  Zařízení je napájeno, ale přijímá neplatné komunikační pakety.

  (x) Zkontrolujte, zda je sběrnice správně zapojena

  (x) Zkontrolujte, zda jsou svorky A a B správně připojeny

  (x) Zkontrolujte, zda je zakončovací odpor 100Ohm umístěn na konci vodiče sběrnice mezi A a B

  (x) Zkontrolujte, zda je zařízení připojeno na vodiče sběrnice TapHome. Připojení zařízení TapHome na Modbus nebo jiný protokol by způsobilo neplatný paket na modulu TapHome, který by se zobrazoval jako 1 flash

       

  BLIKÁ - 2x

  Zařízení je napájeno a má platnou komunikaci s řídicí jednotkou Core, zprávy však nejsou směrovány k tomuto modulu.

  (/) Vše je připraveno, ale modul nebyl prohledán (Hardware → sběrnice TapHome → Najít nová zařízení)


  BLIKÁ - 3x


  Zařízení je napájeno, ale neslyší žádnou komunikaci.

  (X) Zkontrolujte, zda je správný terminál sběrnice povolen v Hardware → TapHome terminál sběrnice → Terminály


  VYPNUTO


  Zařízení není napájeno nebo nefunguje správně.

  (X) Zkontrolujte, zda je mezi svorkou +24 a GND 24VDC. Tolerance je ± 10%.