MENU

Indikace LED modulů sběrnice

Níže uvedené informace jsou k dispozici pro moduly TapHome Bus s verzí firmwaru 25 nebo vyšší.

Informativní stavy

    • LED

Popis


ZAPNUTO

Zařízení je napájeno a komunikuje s řídicí jednotkou Core . (/) Všechno je v pořádku

Rovnoměrné blikání

Dialogové okno konfigurace v aplikaci pro iOS nebo Android pro tento modul je aktuálně otevřeno.

(/) Tímto způsobem můžete identifikovat konfigurovaný modul a přejmenovat jej pro budoucí použití

    • LED

Popis


BLIKÁ -1x


(error) 

Zařízení je napájeno, ale přijímá neplatné komunikační pakety.

(x) Zkontrolujte, zda je sběrnice správně zapojena

(x) Zkontrolujte, zda jsou svorky A a B správně připojeny

(x) Zkontrolujte, zda je zakončovací odpor 100Ohm umístěn na konci vodiče sběrnice mezi A a B

(x) Zkontrolujte, zda je zařízení připojeno na vodiče sběrnice TapHome. Připojení zařízení TapHome na Modbus nebo jiný protokol by způsobilo neplatný paket na modulu TapHome, který by se zobrazoval jako 1 flash

     

BLIKÁ - 2x


(tick) 

Zařízení je napájeno a má platnou komunikaci s řídicí jednotkou Core, zprávy však nejsou směrovány k tomuto modulu.

(/) Vše je připraveno, ale modul nebyl prohledán (Hardware → sběrnice TapHome → Najít nová zařízení)


BLIKÁ - 3x


(error) 

Zařízení je napájeno, ale neslyší žádnou komunikaci.

(X) Zkontrolujte, zda je správný terminál sběrnice povolen v Hardware → TapHome terminál sběrnice → Terminály


VYPNUTO


(error) 

Zařízení není napájeno nebo nefunguje správně.

(X) Zkontrolujte, zda je mezi svorkou +24 a GND 24VDC. Tolerance je ± 10%.