Hľadaj
MENU
 • Výrazy
 • Architektúra systému podľa typu projektu
 • Používatelia a povolenia
 • Časovač osvetlenia - základy

  Táto príručka vysvetľuje, ako nakonfigurovať Časovač osvetlenia spustený snímačom pohybu na zapnutie / vypnutie svetiel.

  1. Najskôr pridajte jeden výstup na reléový výstupný modul ako prepínač (typ zariadenia svetlo ) a jeden stavový kontakt vstup (typ zariadenia snímač pohybu ) na ľubovoľnom vstupnom module alebo Core .


  1. Do zariadenia Svetlo pridajte Smart Rule Časovač osvetlenia z ponuky Smart Rule


  1. V nastaveniach Časovač osvetlenia vyberte vhodné Pohybový senzor a nastavte Pohybové obdobie pre snímač pohybu. Čas odkladu je čas prerušenia po zaznamenaní prvého pohybu. V tomto období je svetlo zapnuté a snímač pohybu ignoruje akýkoľvek ďalší pohyb.


  1. Pridajte Ponechajte predvolené hodnoty Smart Rule pod Časovač osvetlenia Smart Rule v rámci Svetelného zariadenia, aby ste sa uistili, že svetlo je vypnuté po uplynutí doby odkladu, pokiaľ nie je zazanmenaný žiaden pohyb.


  1. Tu vyzerá svetelné zariadenie.


  1. V nastaveniach Snímač pohybu sú voliteľné Časové obdobie, Snímač jasu na obmedzenie, keď Časovač osvetlenia Smart Rule rozsvieti svetlo a Ovládacie tlačidlá .