Vyhledávání
MENU
 • Výrazy / Skriptovací jazyk
 • Uživatelé a oprávnění
 • Záloha, obnova zálohy, reset na tovární nastavení
 • Software release notes
 • Časovač osvětlení - základy

  Pokud chcete automaticky ovládat světlo pohybovým senzorem, ale zároveň si ponechat možnost jej ovládat tlačítkem na zdi, použijte smart rule Časovač osvětlení.

  Základní nastavení

  Na světelném zařízení vyberte Přidat Smart rule a zvolte Časovač osvětlení .


  V konfiguraci Časovač osvětlení vyberte vhodný snímač pohybu a nastavte, jak dlouho má být světlo zapnuto, když je zaznamenán pohyb.


  Chcete-li po uplynutí časovače pohybu vypnout světlo, musíte přidat další smart rule Nastavit výchozí hodnoty a nastavit akci pro vypnutí světla. Důvodem, proč se to děje ve 2 samostatných inteligentních pravidlech, je nechat uživatele definovat další automatizační pravidla s nižší prioritou (např. Denní plán ), i když ve většině případů uživatelé prostě chtějí jednoduše zhasnout světlo.


  Na následujícím obrázku je světelné zařízení ovlivněné 2 inteligentními pravidly. Upozorňujeme, že Časovač osvětlení má vyšší prioritu než Nastavit výchozí hodnoty .


  Ovládání pomocí nástěnných tlačítek

  Pokud chcete povolit také ruční ovládání světla pomocí nástěnných tlačítek, definujte jejich funkčnost přímo v tomto inteligentním pravidle. Umožní lepší možnosti načasování:

  • zvolte, jak dlouho mají světla zůstat rozsvícená poté, co je uživatel zapne ručně, a také
  • jak dlouho by měl být snímač pohybu ignorován, když uživatel zhasne světlo a opouští místnost, a nechce, aby ho snímač pohybu detekoval a světlo okamžitě znovu zapnul.

  Omezení snímače pohybu

  Pomocí ikony napravo od snímače pohybu určete podmínky, kdy má být snímač pohybu povolen.