Hľadaj
MENU
 • Výrazy / Skriptovací jazyk
 • Používatelia a povolenia
 • Záloha, obnova zálohy, reset na továrenské nastavenia
 • Software release notes
 • TapHome Bus (RS485)

  Moduly TapHome komunikujú prostredníctvom proprietárneho protokolu cez fyzickú vrstvu RS485.

  Základným princípom je zabezpečiť spoľahlivú a rýchlu komunikáciu medzi centrálnou riadiacou jednotkou a modulmi bez kolízie.

  Fyzická vrstva RS485

  Zbernicové spojenia musia byť napájané rovnakým potenciálom, pretože nie sú galvanicky ani opticky izolované. Zatiaľ čo RS485 je založený na rozdiele napätia medzi vodičmi A a B, poskytuje vysokú ochranu pred rušením aj na dlhých krútených pároch vodičov.

  Core poskytuje 3 zbernicové pripojenia. Maximálny počet modulov na každej zbernici je 30. Celkovo tak môže byť 90 modulov na jednej riadiacej jednotke.

  Topológia a rozvody

  Parameter

  Odporúčané

  Poznámka

  Dĺžka kábla

  < 600m

  Až 1 200 m za zvláštnych podmienok.

  Typ kábla

  AWG 20 - 22,

  Krútená dvojlinka

  Tienenie zvyčajne nie je potrebné, ale je vhodné ho mať, ak sa vyskytne rušenie dátovej linky naindukovaným napätím

  Zmena na zobrazenie topológie v projekte ETS:

  Sériové zapojenie, Strom

  Sériové zapojenie je optimálne pre dlhé vzdialenosti, strom môže byť použitý až do 600 m, a hviezda je tiež prijateľná.

  Prstencová topológia je zakázaná.

  Zakončovací rezistor (medzi vodičmi A a B)

  100 Ohm

  v najvzdialenejšom bode zbernice

  Vo väčšine prípadov komunikácia funguje dobre aj bez zakončovacieho odporu, je však oveľa náchylnejšia na rušenie.

  Maximálny počet modulov (pripojených na 1 zbernicu)

  < 32

  Za dobrých podmienok (minimálne rušenie, krátka vzdialenosť vodičov, topológia zapojeného reťazca) môže byť na jednu zbernicu pripojených až 100 modulov.

  Protokol TapHome Bus

  Protokol TapHome Bus je založený na princípe round robin, kde Core je master a všetky pripojené moduly fungujú ako slave. Pri štandardnej prevádzke môže modul odosielať iba odpovede na dotazy. To poskytuje niekoľko výhod:

  • Komunikácia bez kolízií

  • Podobný výkon bez ohľadu na počet prenášaných zmien

  • Okamžitá detekcia chyby

  Komunikačné parametre

  Štruktúra paketov

  • Počiatočný bajt (0xAA)

  • Dĺžka paketu

  • Vysielanie / unicast

  • Zdrojová adresa

  • Cieľová adresa

  • Akcia: Akcie špecifické pre modul / univerzálne akcie (Získať stav, Získať popis, Získať všeobecnú konfiguráciu, Získať dobu prevádzky, Môže vysielať, Identifikovať LED)

  • Kontrolný súčet

  Prenosová rýchlosť ... 115200 bps

  Parita ... Žiadna

  Počiatočný bit ... 1

  Záverečný bit ... 1

  Dátové bity ... 8