Vyhledávání
MENU
 • Výrazy / Skriptovací jazyk
 • Uživatelé a oprávnění
 • Záloha, obnova zálohy, reset na tovární nastavení
 • Software release notes
 • TapHome Bus (RS485)

  Moduly TapHome komunikují prostřednictvím proprietárního protokolu přes fyzickou vrstvu RS485.

  Základním principem je zajištění spolehlivé a rychlé komunikace mezi centrální řídicí jednotkou a moduly bez kolizí.

  Fyzická vrstva RS485

  Připojení sběrnice musí být napájeno stejným potenciálem, protože zde není galvanická ani optická izolace. Zatímco RS485 je založen na rozdílu napětí mezi vodiči A a B, poskytuje vysokou ochranu před rušením i na dlouhém krouceném páru vodičů.

  Core poskytuje 3 sběrnicové spojení. Maximální počet modulů na každé sběrnici je 30. Celkem 90 modulů na jedné řídicí jednotce.

  Topologie a zapojení

  Parametr

  Doporučeno

  Poznámka

  Délka kabelu

  < 600m

  Ve zvláštních podmínkách až 1 200 metrů.

  Typ kabelu

  AWG 20 - 22,

  Kroucená dvojlinka

  Stínění obvykle není nutné, ale je vhodné jej mít, pokud se vyskytne rušení datové linky naindukovaným napětím

  Změna pohledu topologie v projektu ETS:

  Sériové zapojení, Strom

  Sériové zapojení je optimální pro dlouhé vzdálenosti, strom může být použit až 600 m, a hvězda je také přijatelná.

  Kruhová topologie je zakázána.

  Zakončovací odpor (mezi vodiči A a B)

  100 Ohm

  v nejvzdálenějším bodě zbernice

  Ve většině případů funguje komunikace dobře i bez koncového rezistoru, ale je mnohem náchylnější k rušení.

  Maximální počet modulů (připojeno na 1 sběrnici)

  < 32

  Za dobrých podmínek (minimální rušení, krátká vzdálenost vodičů, topologie řetězového zapojení) může být na 1 sběrnici připojeno až 100 modulů.

  Protokol TapHome Bus

  Protokol TapHome Bus je založen na principu round robin, kde Core je master a všechny připojené moduly fungují jako slave. Ve standardním provozu může modul odeslat pouze odpověď na dotaz. To poskytuje několik výhod:

  • Komunikace bez kolizí

  • Podobný výkon bez ohledu na počet přenášených změn

  • Okamžitá detekce chyb

  Komunikační parametry

  Struktura paketů

  • Počáteční bajt (0xAA)

  • Délka paketu

  • Vysílání / unicast

  • Zdrojová adresa

  *Cílová adresa

  • Akce: Akce specifické pro modul / univerzální akce (Získat stav, Získat popis, Získat obecnou konfiguraci, Získat dobu provozu, Může vysílat, Identifikovat LED)

  • Kontrolní součet

  Přenosová rychlost ... 115200 b / s

  Parita ... Žádná

  Počáteční bit ... 1

  Stop bit… 1

  Datové bity ... 8