Hľadaj
MENU

Ekvitermická regulácia

Ekvitermická regulácia je sada metód, ktoré vypočítavajú nastavenú hodnotu teploty vykurovacieho alebo chladiaceho média.

Ak sú atribúty nastavené správne, malo by byť možné dosiahnuť požadovanú teplotu v zónach s najchladnejším možným médiom (v režime vykurovania) alebo najteplejším možným médiom (v režime chladenia).


Režim kúrenia

Režim chladenia

Vstupy

  • Vonkajšia teplota..
  • Teploty v zónach

  • Vonkajšia teplota
  • Teploty v zónach
  • Vlhkosť zo zón

Výstup

  • Nastavená hodnota virtuálneho termostatu pre primárny okruh

  • Nastavená hodnota virtuálneho termostatu pre primárny okruh

Limity

  • Minimálna / maximálna požadovaná hodnota

  • Minimálna / maximálna požadovaná hodnota
  • Limit rosného bodu (včasné varovanie) Vypočíta minimálnu požadovanú teplotu na základe najvyššej relatívnej vlhkosti zo všetkých prepojených termostatov zóny

Korekcia PID

(error) 

(X)

(error) 

(X)


Viac informácií o režimoch chladenia / kúrenia nájdete na adrese: https://taphome.com/en/support/17039409.

Ako sa vypočíta konečná požadovaná hodnota

Ekvitermná krivka vracia teplotu tečúcej vody na základe vonkajšej teploty. Konečné výsledky ovplyvňujú uhol krivky, paralelný posun, teplotné limity a úpravy na základe údajov z termostatov.

Uhol

Pre systémy podlahového vykurovania sa bežne používajú hodnoty medzi 0,2 a 0,8. Nižšie hodnoty sú vhodnejšie pre vysoko kvalitnú izoláciu.

Nasledujúca tabuľka ukazuje výslednú požadovanú teplotu založenú na vonkajšej teplote a uhle krivky:

Vonkajšia teplota

Uhol:

-20ºC-15ºC-10ºC-5ºC0ºC5ºC10ºC15ºC20ºC
0.2333232302927242220
0.4424038363330272420
0.6504845413733292520
0.8595652474237312620
1.0656157534740342720
1.2746964585244372820
1.5827670645850403020
1.75908477716354433220
2.0909084777060473420
2.25909088827565523620
2.5909090878070563820
2.75909090908473573820
3.0909090908677614120

Napr. Ak vonkajšia teplota je 0 ° C a uhol ekvitermickej krivky je 0,6, výsledná požadovaná teplota je 37 ° C.

Paralelný posun

Zvyšuje alebo zmenšuje krivku o definovanú hodnotu.

Napr. Ak je požadovaná teplota založená na uhle krivky 37 ° C a paralelný posun je nastavený na 4 ° C, výsledná požadovaná hodnota je 41 ° C.

Úpravy založené na údajoch z termostatov

Všetky termostaty zóny, ktoré sú spojené s ekvitermickým Smart Rule, ovplyvňujú konečný výsledok.


Režim kúrenia

Režim chladenia

Nastavená hodnota zo zón

Ekvitermická krivka sa posunie nahor , ak je najvyššia požadovaná hodnota zónových termostatov viac ako 22 ° C

Ekvitermická krivka sa posunie dole , ak najnižšia požadovaná hodnota zónových termostatov je nižšia ako 22 ° C

Výsledok

Výsledná požadovaná hodnota = požadovaná hodnota založená na uhle a paralelnom posune + prevodový pomer * (najvyššia požadovaná hodnota zóny - 22)

Výsledná požadovaná hodnota = požadovaná hodnota založená na uhle a paralelnom posune + prevodový pomer * (najnižšia požadovaná hodnota zóny - 22)

Hranica rosného bodu

-

Výsledná požadovaná hodnota nesmie byť nižšia ako teplota rosného bodu vypočítaná z najvyššej relatívnej vlhkosti v zónach

Príklad scenára pre hydronické vykurovanie zóny s ekvitermickou reguláciou

Príklad scenára pre hydronické chladenie zóny s ekvitermnou reguláciou