Hľadaj
MENU

Konfigurácia TapHome KNX brány v ETS

TapHome KNX Gateway používa komponent KNX od spoločnosti Weinzierl s názvom BAOS. Brána je v ETS uvedená pod názvom Weinzierl. BAOS má certifikát KNX.

1. 

Import databázy produktov

Stiahnite si produktovú databázu zo stránky: https://www.weinzierl.de/images/download/development/830/Weinzierl_83x_KNX_BAOS_Module_ETS4.zip

Otvorte ETS 5 → Katalógy → importujte databázu produktov Weinzierl zo stiahnutého archívu.

2. 

Pridajte modul BAOS do svojej inštalácie

Zmena na zobrazenie topológie v projekte ETS:

Z katalógu výrobcov vyberte výrobcu Weinzierl a nájdite modul KNX BAOS 832. Vložte modul do príslušnej oblasti a čiary.

3. 

Konfigurácia dátových bodov BAOS

    

Vyberte modul BAOS a prepnite na jeho parametre. Vyberte prvú skupinu dátových bodov 1-10, vyberte typ dátového bodu 1.

Typy dátových bodov podporované BAOS s pridruženými zariadeniami alebo premennými TapHome:

Label in BAOSData point typeUsed by TapHome virtual devicesUsed by TapHome virtual variableComment
DPT 11 Bit, Boolean


DPT 22 Bit, Control


DPT 34 Bit, Dimming, Blinds


DPT 48 Bit, Character Set


DPT 58 Bit, Unsigned Value


DPT 68 Bit, Signed Value


DPT 72 Byte, Unsigned Value


DPT 82 Byte, Signed Value


DPT 92 Byte, Float Value


DPT 103 Byte, Time

Implementing date and time from KNX into TapHome does not make sense. TapHome has its own internal date and time engine.
DPT 113 Byte, Date

DPT 124 Byte, Unsigned Value


DPT 134 Byte, Signed Value


DPT 144 Byte, Float Value


DPT 154 Byte, Access


DPT 1614 Byte, String

Planned feature, coming soon
DPT 171 Byte, Scene Number


DPT 181 Byte, Scene ControlPrepnite na Skupinové objekty, kliknite pravým tlačidlom myši na dátový bod a vyberte Vlastnosti. Pre dátové body, ktoré sa používajú na komunikáciu údajov so službou TapHome, vyberte možnosť Komunikácia, Zápis, Možnosti prenosu:

Pre dátový bod, ktorý je napísaný iba z TapHome, vyberte Komunikácia, Čítanie, Možnosti prenosu:

4. 

Konfigurovať skupinové adresy

  

Prepnite na zobrazenie skupinových adries a prepojte dátové body BAOS s príslušnou skupinou:

Zopakujte kroky 3. a 4. pre všetky údajové body, ktoré chcete oznámiť spoločnosti TapHome.

5. 

Stiahnuť

Pripojte dosku brány KNX k zbernici KNX a počítač k rozhraniu KNX. Stlačte tlačidlo Learn na bráne KNX (musí sa rozsvietiť zelená LED). Vyberte zariadenie KNX BAOS 830 a použite ponuku Download / Full download.