Hľadaj
MENU
  • Výrazy
  • Architektúra systému podľa typu projektu
  • Používatelia a povolenia
  • Spínanie svetla

    Táto príručka vysvetľuje, ako nakonfigurovať spínač svetiel tak, aby zapínal / vypínal svetlá. Ak chcete ovládať viac svetiel, navštívte stránku: https://taphome.com/en/support/41058403

    Otvorte vstup pomocou tlačidla, ktoré spúšťa svetelný výstup - umožní prepínať medzi ZYP/VYP. Pridať Smart Rule Udalosť tlačidiel.


    V Smart Rule priraďte výstupy a vyberte, čo sa stane po stlačení tlačidla - ZAP, VYP alebo Prepnúť: