Hľadaj
MENU
  • Výrazy / Skriptovací jazyk
  • Používatelia a povolenia
  • Záloha, obnova zálohy, reset na továrenské nastavenia
  • Spínanie svetla

    Tento návod vysvetľuje, ako nakonfigurovať vypínač tak, aby zapínal / vypínal svetlá.

    Otvorte vstup pomocou tlačidla, ktoré spúšťa svetelný výstup - umožní prepínať medzi ZYP/VYP. Pridať Smart Rule Udalosť tlačidiel.


    V Smart Rule priraďte výstupy a vyberte, čo sa stane po stlačení tlačidla - ZAP, VYP alebo Prepnúť: