Vyhledávání
MENU
  • Výrazy / Skriptovací jazyk
  • Uživatelé a oprávnění
  • Záloha, obnova zálohy, reset na tovární nastavení
  • Spínání světla

    Tento návod vysvětluje, jak nakonfigurovat spínač světla tak, aby se světla zapínaly / vypínaly.

    Otevřete vstup - pomocí tlačítka, které spouští světelný výstup - přepíná mezi ZAP/VYP. Přidat Smart Rule Událost tlačítek.


    V Smart Rule přiřaďte výstupy a zvolte, co se stane, když stisknete tlačítko - ZAP, VYP nebo Přepnout: