Hľadaj
MENU
 • Výrazy
 • Architektúra systému podľa typu projektu
 • Používatelia a povolenia
 • Domový zvonček SIP povolený


  TapHome podporuje komunikáciu SIP so systémami zvončekov.

  Funkcie

  • zazvonenie pre zariadenia so systémom iOS a Android
  • 2-pásmový zvuk
  • stream videa (M-JPEG, H.264, H.265 a ďalšie formáty podporované knižnicou VLC)
  • zvukové a obrazové snímky s nízkou snímkovou rýchlosťou sa automaticky posielajú ďalej pomocou služby TapHome Cloud


  Integrácia so systémami zvončekov pozostáva z 2 krokov:

  1) Príprava domového zvončeka na komunikáciu s TapHome Core


   

  2) Konfigurácia TapHome SIP domového zvončeka

  SIP server for your doorbell is Core unit. Therefore it should have static IP address. TapHome tunnelling server is used to transfer audio and low framerate snapshots from camera, if you are receiving call outside local network. Multiple phone numbers can be mapped to different TapHome users or groups. Also it is possible to control relays that are located on doorbell. On Android and iOS, push notifications are received as regular VoIP phone calls.

  SIP server pre váš zvonček je Core. Preto by mala mať statickú adresu IP: https://taphome.com/en/support/332431441. Tunelovací server TapHome sa používa na prenos zvukových snímok a snímok s nízkou snímkovou rýchlosťou z fotoaparátu, ak prijímate hovory mimo miestnej siete. Viaceré telefónne čísla je možné mapovať na rôznych používateľov alebo skupiny TapHome. Taktiež je možné ovládať relé, ktoré sú umiestnené na zvonku. V systémoch Android a iOS sa oznámenia push prijímajú ako bežné telefónne hovory VoIP.

  Viac informácií - Konfigurácia v aplikácii TapHome: https://taphome.com/en/support/239173657