Zoeken
MENU
 • Uitdrukkingen
 • Systeemarchitectuur per projecttype
 • Gebruikers en machtigingen
 • SIP deurbel


  TapHome ondersteunt SIP-communicatie met deurbel systemen.

  Kenmerken

  • belmelding voor iOS- en Android-apparaten
  • 2-weg audio
  • videostream (M-JPEG, H.264, H.265 en andere formaten ondersteund door VLC-bibliotheek)
  • audio en lage framerate videoframes automatisch doorgestuurd via TapHome Cloud


  Integratie met deurbel systemen bestaat uit 2 stappen:

  1) Uw deurbel voorbereiden op communicatie met TapHome Core


   

  2) Configureren van TapHome SIP-deurbel

  SIP-server voor uw deurbel is Core eenheid. Daarom moet het statisch IP-adres hebben. TapHome-tunnelserver wordt gebruikt om audio en snapshots met een lage framerate van de camera over te brengen, als u een oproep ontvangt buiten het lokale netwerk. Meerdere telefoonnummers kunnen worden toegewezen aan verschillende TapHome-gebruikers of groepen. Ook is het mogelijk om relais aan te sturen die zich op de deurbel bevinden. Op Android en iOS worden pushmeldingen ontvangen als gewone VoIP-telefoongesprekken.

  Meer informatie: Configuratie in TapHome: