Hľadaj
MENU
 • Výrazy / Skriptovací jazyk
 • Používatelia a povolenia
 • Záloha, obnova zálohy, reset na továrenské nastavenia
 • Software release notes
 • Android push notifikácie a videovrátnik

  Aby na Android zariadení korektne fungovali push notifikácie a zvonenie videovrátnika, je potrebné skontrolovať a prípadne zmeniť systémové nastavena.

  • Povoliť prijímanie push notifikácií
  • Vypnúť optimalizáciu batérie systému Android
  • Vypnúť optimalizáciu batérie od výrobcu zariadenia. Väčšina Android zariadení má ešte dodatočné nastavenia, ktoré sa líšia podľa modelu. Niektoré sú spísané v dokumentácii.

  Xiaomi

  Otvorte sekciu Batéria v aplikácii Zabezpečenie. Vypnite Šetrenie batérie a Ultra šetrenie batérie.

  300300

  Choďte do Nastavení. Povolte Upozornenia na vybíjanie batérie.

  300300

  Huawei

  Prejdite do Nastavenia batérie. Zakážte Režim výkonu, Úsporu energie a Ultra úsporu energie.

  300300

  Nájdite aplikáciu TapHome a deaktivujte automatický management. Povolte Bežať na pozadí.

  300

  Samsung

  Otvorte Nastavenia. Otvorte Batéria a starostlivosť o zariadenie → Batéria → Limity používania na pozadí. Vyberte možnosť Never Sleeping Apps. Klepnite na (+). Nájdite aplikáciu TapHome a potom ju pridajte do zoznamu.

  300300300300