Vyhledávání
MENU
 • Výrazy / Skriptovací jazyk
 • Uživatelé a oprávnění
 • Záloha, obnova zálohy, reset na tovární nastavení
 • Software release notes
 • Push oznámení a videovrátník pro systém Android

  Aby na Android zařízení korektně fungovaly push notifikace a vyzvánění videovrátného, je třeba zkontrolovat a případně změnit systémové nastavení.

  • Povolit přijímání push notifikací
  • Vypnout optimalizaci baterie systému Android
  • Vypnout optimalizaci baterie od výrobce zařízení. Většina Android zařízení má ještě dodatečná nastavení, která se liší podle modelu. Některé jsou sepsány v dokumentaci.

  Xiaomi

  Otevřete sekci Baterie v aplikaci Zabezpečení. Vypněte Šetření baterie a Ultra šetření baterie.

  300300

  Jděte do Nastavení. Povolte Upozornění na vybíjení baterie.

  300300

  Huawei

  Přejděte do Nastavení baterie. Zakažte Režim výkonu, Úsporu energie a Ultra úsporu energie.

  300300

  Najděte aplikaci TapHome a deaktivujte automatický management. Povolte Běžet na pozadí.

  300

  Samsung

  Otevřete Nastavení. Otevřete Baterie a péče o zařízení → Baterie → Limity používání na pozadí. Vyberte možnost Never Sleeping Apps. Klepněte na (+). Najděte aplikaci TapHome a poté ji přidejte do seznamu.

  300300300300