Hľadaj
MENU
 • Výrazy / Skriptovací jazyk
 • Používatelia a povolenia
 • Záloha, obnova zálohy, reset na továrenské nastavenia
 • Software release notes
 • Smart Rules - Priority

  Priorita (poradie zhora nadol) Smart Rule sa berie do úvahy v situáciách, keď je to isté zariadenie ovplyvnené viac ako jedným Smart Rule . Čím vyššie Smart Rule tým vyššiu prioritu dostane. Hoci TapHome automaticky triedi inteligentné pravidlá podľa obvyklej priority, v prípade potreby ich možno opraviť aj manuálne.

  Ovplyvnený

  Zoznam Smart Rules ktoré ovplyvňujú zariadenie. Priorita sa uplatňuje podľa poradia zhora nadol.

  Upraviť

  Stlačením Upraviť prepnete zoznam do režimu prioritných úprav.

  Režim prioritných úprav

  1. Pomocou Drag & Drop na ikone trojice manuálne posuňte inteligentné pravidlo nahor a nadol
  2. Na potvrdenie zmien použite „Hotovo“.

  Použite správnu kombináciu akcií a priorít vo viacerých Smart Rules aby ste sa vyhli logickým konfliktom. Majte na pamäti, že viaceré akcie držacieho typu Smart Rules aktívnych súčasne môžu spôsobiť situáciu, že Smart Rule s najvyššou prioritou blokuje Smart Rules s níižšou prioritou.