Hľadaj
MENU
 • Výrazy / Skriptovací jazyk
 • Používatelia a povolenia
 • Záloha, obnova zálohy, reset na továrenské nastavenia
 • Software release notes
 • Zavlažovanie

  Nasledujúci príklad vysvetľuje krok za krokom, ako nakonfigurovať jednoduchý automatický zavlažovací systém pre 3 zóny pomocou sekvencera a týždenného rozvrhu.

  Konfigurácia modulu DO12 na aktivovanie spínacích výstupov pre 3 zóny. Tieto výstupy budú ovládať príslušné ventily.


  Konfigurácia virtuálneho prepínača s viacerými hodnotami nazývaného „Irrigation control“, ktorý definuje 4 stavy všetkých dostupných scenárov:

  Pridanie Smart Rule „Zachovať predvolené hodnoty“ so stavom „0 zavlažovanie vypnuté“ ako predvolený stav pre „Kontrola zavlažovania“, aby sa zabezpečilo, že žiadna zóna nebude sama o sebe aktívna.

  Ďalším krokom je vytvorenie a konfigurácia sekvenceru na správu sekvencií - cyklov s poradím a trvaním zavlažovania pre každú zónu. Pridanie virtuálneho tlačidla s názvom „Spustiť automatizáciu“. Toto tlačidlo je potrebné na spustenie Smart Rule Sequencer vytvoreného v nasledujúcom kroku, pretože Sequencer sa nemôže sám spustiť.

  Tvorba sekvencera Smart Rule názvom "Sekvencer" v rámci viachodnotového prepínača "Kontrola zavlažovania", pretože sekvencer bude riadiť poradie a trvanie stavov "Kontrola zavlažovania".

  Pridaním „Týždenného rozvrhu“ Smart Rule do tlačidla „Spustiť automatizáciu“ môžete ovládať kedy (v ktorý deň a hodinu) sa spustí „Sekvencer“.