Hľadaj
MENU

Klimatizácia LG prostredníctvom protokolu PI-485 a LGAP

TapHome podporuje priamu komunikáciu cez RS485 (terminál BUS 1, BUS 2 alebo BUS 3) s kondenzátormi a klimatizačnými jednotkami LG. Robí sa to pomocou komunikačnej karty LG PI-485 a patentovaného komunikačného protokolu LGAP.

 • Communication via RS485 (Bus) connection.
 • Multiple split units can be fully operated from TapHome with minimum additional costs.

 • Komunikácia cez pripojenie RS485 (Bus).
 • Viaceré split jednotky môžu byť plne prevádzkované z TapHome s minimálnymi dodatočnými nákladmi.


Každú delenú jednotku je možné ovládať osobitne:

 • Zapnuté/Vypnuté
 • Prevádzkový režim (chladenie, odvlhčovanie, iba ventilátor, auto, kúrenie)
 • Termostat (požadovaná hodnota, skutočná teplota)
 • Rýchlosť ventilátora (nízka, stredná, vysoká, automatická)
 • Pohyb lopatiek (zapnutá, vypnutá)

Kompatibilita

Produktová rada LG AC

Vstavaný PI-485

Môže sa pridať PI-485

Multi V 3


Multi FDX

Multi MU3 a vyššie Napr .: MU3M25

Split 18 a vyšší

Multi MU2 Napr. MU2M15, MU2M16, MU2M17

(error)(error)


Požiadavky

Elektrické vedenie
Pripojte kartu PI-485 k vonkajšej kondenzačnej jednotke

 1. Vypnite napájanie systému
  1. Pripojte CN_OUT na PI-485 k CN_CENTRAL na ODU PCB
  2. Pripojte BUS_A a BUS_B na PI-485 k centrálnemu kontroléru LG alebo bráne
  3. Vyberte správnu konfiguráciu prepínača DIP: 1 a 4 ZAPNUTÉ, všetky ostatné VYPNUTÉ


 1. Pripojte CN_PWR na PI-485 k napájaciemu konektoru PCB vonkajšej jednotky
  1. Obnovte napájanie systému

Skontrolujte, či karta PI-485 správne funguje

Červená LED

 • LED bliká toľko, koľko je pripojených vnútorných jednotiek a potom zhasne.

 • Tento proces sa opakuje každé 3 minúty

Oranžová a žltá LED

 • LED dióda nepretržite bliká

Zelená LED dióda RS485


 • LED dióda bliká, keď PI-485 prijíma údaje z centrálneho ovládača.

Viac informácií nájdete v Inštalačnej príručke LG PI-485:

Pripojte PI-485 k TapHome

K terminálu TapHome terminál zbernice môže byť pripojená jedna alebo viac kariet PI-485. Túto komunikačnú linku nie je možné kombinovať so zariadeniami TapHome zbernice alebo zariadeniami Modbus RTU.

Konfigurácia

Priradenie adries jednotkám LG

Zapnite vnútornú delenú jednotku. Na nastavenie svojej jedinečnej identifikačnej adresy (od 1 do 16) budete musieť použiť kombináciu tlačidiel na infračervenom diaľkovom ovládači.

Stlačte a podržte resetovací spínač na infračervenom diaľkovom ovládači. Súčasne podržte ľavé tlačidlo hore a uvoľnite resetovací spínač. Upozorňujeme, že druhé tlačidlo sa u každého modelu líši. Ak tlačidlo vľavo hore nefunguje, skúste použiť tlačidlá REŽIM alebo VENTILÁTOR. Po vstupe do režimu konfigurácie adresy sa na displeji zobrazia 2 číslice a adresu môžete zmeniť stlačením tlačidiel TEPLOTA HORE/DOLE. Po dokončení stlačte reset na diaľkovom ovládači.

Definovanie rozhrania LG v aplikácii TapHome

Otvorte Nastavenia → Hardvér → TapHome Bus → Terminály a vypnite jeden terminál zbrojnice, aby ste ho mohli používať na komunikáciu s LG.

V Nastavenia → Hardvér → Pridať nové rozhranie → LGAC

Pridajte rozdelené jednotky so správnou adresou.