Vyhledávání
MENU
 • Výrazy / Skriptovací jazyk
 • Uživatelé a oprávnění
 • Záloha, obnova zálohy, reset na tovární nastavení
 • Software release notes
 • LG Klimatizace pomocí protokolu PI-485 a LGAP

  TapHome podporuje přímou komunikaci přes RS485 (terminál BUS 1, BUS 2 nebo BUS 3) s kondenzátory klimatizace LG a split jednotkami. To se provádí pomocí komunikační karty LG PI-485 a patentovaného komunikačního protokolu LGAP.

  • Komunikace přes připojení RS485 (Bus).
  • Několik split jednotky mohou být plně provozovány z TapHome s minimálními dodatečnými náklady.
  • PI-485 vám poskytne přímo dodavatel LG


  Je možné ovládat každý split zvlášť:

  • Zapnuto/Vypnuto
  • Provozní režim (chlazení, odvlhčování, pouze ventilátor, auto, topení)
  • Termostat (žádaná hodnota, skutečná teplota)
  • Rychlost ventilátoru (nízká, střední, vysoká, automatická)
  • Pohyb lopatek (zapnuto, vypnuto)

  Kompatibilita

  Produktová řada LG AC

  Vestavěný PI-485

  Lze přidat PI-485

  Multi V 3


  Multi FDX

  Multi MU3 a vyšší Např .: MU3M25

  Split 18 a vyšší

  Multi MU2 Např. MU2M15, MU2M16, MU2M17

  (error)(error)


  Požadavky

  Elektrické vedení
  Připojte kartu PI-485 k venkovní kondenzační jednotce

  1. Vypněte napájení systému
  2. Připojte CN_OUT na PI-485 k CN_CENTRAL na ODU PCB
  3. Připojte BUS_A a BUS_B na PI-485 k centrálnímu kontroléru LG nebo bráně
  4. Vyberte správnou konfiguraci přepínače DIP: 1 a 4 ZAPNUTÉ, všechny ostatní VYPNUTÉ


  1. Připojte CN_PWR na PI-485 k napájecímu konektoru PCB venkovní jednotky
  2. Obnovte napájení systému

  Ujistěte se, že karta PI-485 funguje správně

  Červená LED

  • LED bliká tolik, kolik je počtu připojených vnitřních jednotek, a poté zhasne.

  • Tento proces se opakuje každé 3 minuty

  Oranžová a žlutá LED

  • LED dioda trvale bliká

  Zelená LED RS485


  • LED dioda bliká, když PI-485 přijímá data z centrálního ovladače.

  Další podrobnosti naleznete v Instalační příručce LG PI-485:

  Propojte PI-485 s TapHome

  K terminálu TapHome terminál zbernice lze připojit jednu nebo více karet PI-485. Tuto komunikační linku nelze kombinovat se zařízeními TapHome sběrnice nebo zařízení Modbus RTU.

  Konfigurace

  Přiřazení adres jednotkám LG

  Zapněte vnitřní split jednotku. Pro nastavení své jedinečné identifikační adresy budete muset použít kombinaci tlačítek na infračerveném dálkovém ovladači.

  Vyjměte baterii z infračerveného dálkového ovladače. Současně přidržte tlačítko „FAN SPEED“ a vložte baterii zpět. Upozorňujeme, že druhé tlačítko se může u každého modelu lišit. Můžete také zkusit použít tlačítka vlevo nahoře, „COMFORT AIR“ nebo „MODE“. Jakmile vstoupíte do režimu konfigurace adresy, uvidíte na displeji 2 číslice a můžete změnit adresu stisknutím tlačítek TEMPERATURE UP / DOWN. Volbu potvrďte tlačítkem „POWER“. Vyjměte baterii a po dokončení ji znovu vložte.

  Vezměte prosím na vědomí, že adresa jednotky LG na dálkovém ovládání je hexadecimální číslo, zatímco v konfiguraci TapHome je to desetinné číslo. Např. Číslo 0A nastavené v LG je přeloženo jako číslo 10 v TapHome a číslo 10 v LG je přeloženo jako 16 v TapHome.


  Definování rozhraní LG v TapHome

  Otevřete Nastavení → Hardware → TapHome Bus → Terminály a vypněte jeden terminál sběrnice, abyste jej mohli použít pro komunikaci s LG.

  V Nastavení → Hardware → Přidat nové rozhraní → LGAC

  Přidejte rozdělené jednotky se správnou adresou.