Hľadaj
MENU
 • Výrazy / Skriptovací jazyk
 • Používatelia a povolenia
 • Záloha, obnova zálohy, reset na továrenské nastavenia
 • Software release notes
 • Virtuálny elektrický merač založený na pevnej spotrebe spínača

  Ak viete, aká je spotreba elektriny na ľubovoľnom prepínači ovládanom TapHome, je možné vytvoriť virtuálny elektromer pre každé zariadenie na meranie jeho skutočnej a celkovej spotreby elektrickej energie. Tiež je možné prepojiť viac virtuálnych elektromerov do skupiny, aby sa zobrazila skutočná a celková spotreba elektrickej energie v tejto skupine.

  1. Vytvorte virtuálny Elektromer (spojený s prepínačom) v Nastaveniach → Virtuálne zariadenia → Pridať nové zariadenie → Elektromer (Pripojený k prepínaču).
  2. V časti Nastavenia služby prepnite na kartu Zariadenie a pri zapnutí prepínača priraďte spínač a jeho spotrebu energie.
  3. Vytvorte elektrické merače pre viac spínačov vo vašej inštalácii.
  4. Vytvorte skupinu virtuálnych elektromerov v Nastavenia → Virtuálne zariadenia → Pridať nové zariadenie → Skupina Elektromery
  5. V časti Servisné nastavenia prepnite na kartu Zariadenie a tejto skupine priraďte jeden alebo viac elektromerov.