Hľadaj
MENU

Konfigurácia riadenia hysterézie pomocou Smart Rule rovnice

Nasledujúci príklad ukazuje, ako nakonfigurovať plnenie retenčnej nádrže na základe merania minimálnej a maximálnej hladiny vody.

Vstupy:

  • Stavový kontakt pre min. úroveň (Názov premennej: St)
  • Stavový kontakt pre maximálnu úroveň (Názov premennej: St1)

Výstup:

  • Digitálny výstup na ovládanie ventilu alebo čerpadla (Názov: Ventil)


Konfigurácia rovnice Smart Rule

Smart Rule rovnice má internú premennú nazývanú LastState. Táto premenná vracia PRAVDA alebo NEPRAVDA na základe posledného výsledku vyhodnotenia tohto Smart Rule.

Rovnice

(LastState AND! St1) ALEBO (! LastState AND! St)

Akčný

Ak je výsledok PRAVDA: Ventil ... Zapnúť

Ak je výsledok NEPRAVDA: Ventil ... Vypnúť

Doba trvania

Minimálne trvanie ... 0:05:00 minút