Vyhledávání
MENU
 • Výrazy / Skriptovací jazyk
 • Uživatelé a oprávnění
 • Záloha, obnova zálohy, reset na tovární nastavení
 • Software release notes
 • Konfigurace řízení hystereze pomocí Smart Rule rovnice

  Níže uvedený příklad ukazuje, jak nakonfigurovat plnění retenční nádrže na základě měření minimální a maximální hladiny vody.

  Vstupy:

  • Stavový kontakt pro min. úroveň (název proměnné: St)
  • Stavový kontakt pro maximální úroveň (název proměnné: St1)

  Výstup:

  • Digitální výstup pro ovládání ventilu nebo čerpadla (název: ventil)


  Konfigurace rovnice Smart Rule

  Smart Rule rovnice má interní proměnnou nazvanou LastState. Tato proměnná vrací PRAVDA nebo NEPRAVDA na základě posledního výsledku vyhodnocení tohoto Smart Rule.

  Rovnice

  (LastState AND! St1) NEBO (! LastState AND! St)

  Akce

  Pokud je výsledek PRAVDA: Ventil ... Zapnout

  Pokud je výsledek NEPRAVDA: Ventil ... Vypnout

  Doba trvání

  Minimální doba trvání ... 0:05:00 minut