Hľadaj
MENU
 • Aplikácie TapHome
 • Výrazy
 • Architektúra systému podľa typu projektu
 • Používatelia a povolenia
 • Indikácia LED Core jednotky

  LED 1:
  Core až do verzie 1.4 - Napájanie
  Core verzia 2.0 a vyššia - Označuje interný vstupno / výstupný modul. Viac informácií nájdete v indikaciách LED modulov zbernice.

  LED 2: Systém beží. Nadviazané pripojenie k miestnej sieti.

  LED 3: Pripojené ku cloudu. K dispozícii je vzdialený prístup.


  Chybové stavy

  LED 2
  LAN

  LED 3 internet

  Popis


  VYPNÚŤ


  VYPNÚŤ

  Systém sa nenaštartuje  RÝCHLE BLIKANIE


  VYPNÚŤ

  Kábel LAN je odpojený  VYPNÚŤ


  ZAPNÚŤ


  BLIKÁ

  Firmvér TapHome Core nie je spustený


  ZAPNÚŤ


  BLIKÁ

  Firmvér TapHome Core sa nemôže pripojiť k cloudu


  ZAPNÚŤ


  VYPNÚŤ

  Firmvér TapHome Core sa nemôže pripojiť ku cloudu

  BLIKÁ

  BLIKÁ

  Zariadenie má problém s nastaveniami DNS


  RÝCHLE BLIKANIE


  RÝCHLE BLIKANIE

  Zariadenie sa nemôže pripojiť na internet


  ZAPNÚŤ


  ZAPNÚŤ

  Firmvér TapHome Core je spustený a je pripojený ku cloudu