Hľadaj
MENU

Indikácia LED Core jednotky

LED 1: Core až do verzie 1.4 - Napájanie. Core verzia 2.0 a vyššia - Označuje interný vstupno / výstupný modul. Viac informácií nájdete v indikaciách LED modulov zbernice.

LED 2: Systém beží. Nadviazané pripojenie k miestnej sieti.

LED 3: Pripojené ku cloudu. K dispozícii je vzdialený prístup.


Chybové stavy

LED 2
LAN

LED 3 internet

Popis


VYPNÚŤ


VYPNÚŤ

Systém sa nenaštartujeRÝCHLE BLIKANIE


VYPNÚŤ

Kábel LAN je odpojený


BLIKÁ


VYPNÚŤ

Zariadenie nemá priradenú IP adresu


ZAPNÚŤ


BLIKÁ

Firmvér TapHome Core nie je spustený


ZAPNÚŤ


BLIKÁ

Firmvér TapHome Core sa nemôže pripojiť k cloudu


ZAPNÚŤ


VYPNÚŤ

Firmvér TapHome Core sa nemôže pripojiť ku cloudu

     

    

BLIKÁ

           

BLIKÁ

Zariadenie má problém s nastaveniami DNS


RÝCHLE BLIKANIE


RÝCHLE BLIKANIE

Zariadenie sa nemôže pripojiť na internet


ZAPNÚŤ


ZAPNÚŤ

Firmvér TapHome Core je spustený a je pripojený ku cloudu