Hľadaj
MENU
 • Aplikácie TapHome
 • Výrazy
 • Architektúra systému podľa typu projektu
 • Používatelia a povolenia
 • 2017.2 - Aktualizácia firmvéru v IO moduloch

  Teraz je možné aktualizovať nielen riadiacu jednotku, ale aj jednotlivé moduly. Aktualizačné súbory sa ukladajú priamo v aplikácii. Preto je možné vykonať aktualizáciu v miestnej sieti bez pripojenia na internet, ale aj vzdialene cez internet.

  Aktualizáciu môžu vykonať iba používatelia služby.

  Ak chcete vykonať aktualizáciu, prejdite na Menu Zariadenia → vyberte modul, ktorý sa má aktualizovať → karta Informácie → ak je k dispozícii nová verzia firmvéru, zobrazí sa tlačidlo Aktualizácia .