Hľadaj
MENU
  • Výrazy / Skriptovací jazyk
  • Používatelia a povolenia
  • Záloha, obnova zálohy, reset na továrenské nastavenia
  • 2017.2 - Aktualizácia firmvéru v IO moduloch

    Teraz je možné aktualizovať nielen riadiacu jednotku, ale aj jednotlivé moduly. Aktualizačné súbory sa ukladajú priamo v aplikácii. Preto je možné vykonať aktualizáciu v miestnej sieti bez pripojenia na internet, ale aj vzdialene cez internet.

    Aktualizáciu môžu vykonať iba používatelia služby.

    Ak chcete vykonať aktualizáciu, prejdite na Menu Zariadenia → vyberte modul, ktorý sa má aktualizovať → karta Informácie → ak je k dispozícii nová verzia firmvéru, zobrazí sa tlačidlo Aktualizácia .