Vyhledávání
MENU
  • Výrazy / Skriptovací jazyk
  • Uživatelé a oprávnění
  • Záloha, obnova zálohy, reset na tovární nastavení
  • 2017.2 - Aktualizace firmwaru v IO modulech

    Nyní je možné aktualizovat nejen řídicí jednotku, ale také jednotlivé moduly. Aktualizační soubory jsou uloženy přímo v aplikaci. Je tedy možné provádět aktualizaci v místní síti bez připojení k internetu, ale také vzdáleně přes internet.

    Aktualizaci mohou provádět pouze uživatelé služby.

    Chcete-li provést aktualizaci, přejděte do Menu Zařízení → vyberte modul, který chcete aktualizovat → záložka Informace → pokud je k dispozici nová verze firmwaru, objeví se tlačítko Aktualizace .