Vyhledávání
MENU
 • Výrazy / Skriptovací jazyk
 • Uživatelé a oprávnění
 • Záloha, obnova zálohy, reset na tovární nastavení
 • Software release notes
 • Automatická konfigurace pomocí šablon

  Chcete-li nakonfigurovat připojení k zařízení třetí strany pomocí funkce Packet parser, postupujte následovně:

  1. Otevřete aplikaci TapHome a přejděte do části Nastavení → Hardware → Packet parser.
  2. V sekci analyzátoru paketů uvidíte možnost „Stáhnout šablony“, která v aplikaci aktualizuje šablony z veřejného GitHub repozitáře. Následně si jen vyberete konkrétní šablonu. Nebo vyberte možnost „Přidat ze souboru“, pokud jste si v TapHome aplikaci vygenerovali vlastní šablonu (XML formát).
  3. Vyplňte základní atributy připojení (IP adresa nebo raději mDNS název) a vyberte, která zařízení se mají vytvořit.
  4. Klikněte na „Vytvořit“ a modul se zařízeními se vytvoří podle definice šablony.

  Gratulujeme! Právě jste úspěšně nakonfigurovali připojení k zařízení třetí strany pomocí funkce Packet parser!

  Pozor: šablony nedefinují žádné automatické akce (Smart Rules)

  Pokud nemůžete najít šablonu pro své zařízení, můžete si vygenerovat vlastní šablonu pomocí aplikace TapHome, exportovat ji do XML z modulu a poté ji poslat do GitHub repozitáře, aby ji mohli použít ostatní uživatelé:
  https://github.com/taphome-official/packetparser_templates