Vyhledávání
MENU
 • Výrazy / Skriptovací jazyk
 • Uživatelé a oprávnění
 • Záloha, obnova zálohy, reset na tovární nastavení
 • Konfigurace Packet parser pomocí předdefinovaných šablon

  Aby bylo možné rychle nastavit zařízení Packet parser, existují předdefinované šablony. V každém případě je nutné znát název hostitele nebo IP adresu přidaného modulu. Pokud tyto informace znáte, vyberte si z předdefinovaných šablon a vyberte zařízení, která chcete přidat. K tomu bude automaticky přidán modul a to zařízení se všemi potřebnými definicemi.

  Šablony

  Brand

  Template name

  Product compatibility

  Notes

  Shelly 1PM Module

  Shelly 1/Shelly 1PM

  Pro Shelly 1 nepoužívejte měřicí zařízení.

  Keba car chargers

  P20

  Sonos multi-room audio

  Weather data

  It is necessary to register at https://openweathermap.org/ and receive the API key which needs to be entered into the template.

  Denon multi-room audio.

  First insert template Denon discovery with correct IP address. This will read PID variable. Note this for next use. Then remove discovery module and insert Denon HEOS template. Use IP address and PID from previous template.

  Wifi stereo amplifier

  WA-225W, WA-250

  Available actions: set volume (from 0% to 100%), set play mode (normal, repeat all, repeat one), mute, next, pause, play, previous and stop