Hľadaj
MENU
  • Výrazy / Skriptovací jazyk
  • Používatelia a povolenia
  • Záloha, obnova zálohy, reset na továrenské nastavenia
  • Software release notes
  • Packet parser (HTTP, TCP, UDP, FTP, MQTT)

    V systéme TapHome je Packet Parser hardvérové rozhranie (Nastavenia → Hardvér → Pridať nové rozhranie → Packet parser), ktoré sa používa na pripojenie zariadení tretích strán k riadiacej jednotke. Tieto zariadenia môžu komunikovať s riadiacou jednotkou buď pomocou WiFi alebo LAN cez protokol TCP/IP.

    Packet Parser používa proprietárny skriptovací jazyk, ktorý je špeciálne navrhnutý pre systém TapHome. Tento jazyk slúži na ovládanie a správu pripojených zariadení a ich komunikáciu s riadiacou jednotkou. Kliknutím sem získate ďalšie informácie o TapHome skriptovacom jazyku