Vyhledávání
MENU
  • Výrazy / Skriptovací jazyk
  • Uživatelé a oprávnění
  • Záloha, obnova zálohy, reset na tovární nastavení
  • Software release notes
  • Packet parser (HTTP, TCP, UDP, FTP, MQTT)

    V systému TapHome je Packet Parser hardwarové rozhraní ( Nastavení → Hardware → Přidat nové rozhraní → Packet parser ), které se používá pro připojení zařízení třetích stran k řídící jednotce. Tato zařízení mohou komunikovat s řídicí jednotkou buď pomocí WiFi nebo LAN přes protokol TCP/IP.

    Packet Parser používá proprietární skriptovací jazyk, který je speciálně navržen pro systém TapHome. Tento jazyk slouží k ovládání a správě připojených zařízení a jejich komunikaci s řídící jednotkou. Kliknutím sem získáte další informace o TapHome skriptovacím jazyce