Hľadaj
MENU

2017.1 - Nastavte do automatického režimu - Smart Rule „Udalosť tlačidiel“

Tlačidlo sa teraz dá použiť na zmenu režimu zariadenia z manuálneho na automatický.