Hľadaj
MENU
  • Aplikácie TapHome
  • Výrazy
  • Architektúra systému podľa typu projektu
  • Používatelia a povolenia
  • 2017.1 - Nastavte do automatického režimu - Smart Rule „Udalosť tlačidiel“

    Tlačidlo sa teraz dá použiť na zmenu režimu zariadenia z manuálneho na automatický.