Vyhledávání
MENU
  • Výrazy / Skriptovací jazyk
  • Uživatelé a oprávnění
  • Záloha, obnova zálohy, reset na tovární nastavení
  • Software release notes
  • 2017.1 - Nastavení do automatického režimu - Smart Rule „Události tlačítek“

    Pomocí tlačítka lze nyní změnit režim zařízení z manuálního na automatický.