MENU

2017.1 - Nastavení do automatického režimu - Smart Rule „Události tlačítek“

Pomocí tlačítka lze nyní změnit režim zařízení z manuálního na automatický.