Hľadaj
MENU
  • Aplikácie TapHome
  • Výrazy
  • Architektúra systému podľa typu projektu
  • Používatelia a povolenia
  • 2017.1 - Povolenia

    Povolenia umožňujú nastaviť rôzne typy prístupových práv k zariadeniam a na Smart Rules. Napríklad servisný pracovník môže chcieť obmedziť používateľov na vykonávanie určitých činností, ktoré môžu brániť funkčnosti systému. Zároveň si môžu zachovať prístup k týždenným programom, citlivosti žalúzií na slnečné svetlo atď.