Hľadaj
MENU

2017.1 - Povolenia

Povolenia umožňujú nastaviť rôzne typy prístupových práv k zariadeniam a na Smart Rules. Napríklad servisný pracovník môže chcieť obmedziť používateľov na vykonávanie určitých činností, ktoré môžu brániť funkčnosti systému. Zároveň si môžu zachovať prístup k týždenným programom, citlivosti žalúzií na slnečné svetlo atď.