Vyhledávání
MENU
  • TapHome Apps
  • Výrazy
  • Architektura systému podle typu projektu
  • Uživatelé a oprávnění
  • 2017.1 - Oprávnění

    Oprávnění umožňují nastavit různé typy přístupových práv k zařízením a na Smart Rules . Servisní osoba může například chtít omezit uživatele na provádění určitých akcí, které mohou bránit funkčnosti systému. Zároveň si mohou zachovat přístup k týdenním jízdním řádům, citlivosti žaluzií na sluneční světlo atd.