Hľadaj
MENU
  • Výrazy / Skriptovací jazyk
  • Používatelia a povolenia
  • Záloha, obnova zálohy, reset na továrenské nastavenia
  • 2017.1 - Automatizácia žalúzií - hĺbka slnečných lúčov

    Smart Rule Úprava žalúzií podľa slnka bola významne aktualizovaná.

    • Úroveň žalúzií : Možnosť definovať, koľko metrov priameho slnečného svetla má preniknúť dovnútra - v prípade, že používatelia nechcú úplne blokovať slnečné lúče. Toto nastavenie môže byť užitočné aj pre rolety.
    • Uhol žalúzií : Možnosť udržať žalúzie dole a ovládať iba uhol.