Hľadaj
MENU
  • Aplikácie TapHome
  • Výrazy
  • Architektúra systému podľa typu projektu
  • Používatelia a povolenia
  • 2017.1 - Dvojklik a trojklik

    Správanie sa tlačidiel bolo aktualizované tak, aby zahŕňalo aj dvojité kliknutie a trojité kliknutie - okrem predtým dostupného krátkeho stlačenia a dlhého stlačenia.