Vyhledávání
MENU
  • Výrazy / Skriptovací jazyk
  • Uživatelé a oprávnění
  • Záloha, obnova zálohy, reset na tovární nastavení
  • Software release notes
  • 2017.1 - Dvojklik a trojklik

    Chování tlačítek byla aktualizována tak, aby zahrnovala i dvojklik a trojklik - kromě dříve dostupného krátkého a dlouhého stisknutí.