Hľadaj
MENU
 • Výrazy
 • Architektúra systému podľa typu projektu
 • Používatelia a povolenia
 • Statická konfigurácia IP adresy

  TapHome Core zvyčajne používa službu DHCP na získanie adresy IP a ďalších sieťových nastavení. Toto sa zobrazuje v časti Nastavenia / Moje miesto v časti Nastavenia siete:

  Ak chcete deaktivovať nastavenia DHCP a používať statickú IP adresu definovanú používateľom, zrušte začiarknutie políčka Povoliť DHCP a upravovať parametre siete:

  Po správnom nastavení parametrov použite ULOŽIŤ SIEŤOVÉ NASTAVENIA A OBNOVIŤ, aby ste tieto parametre použili a reštartovali Core s novými parametrami siete.

  Uistite sa, že ste nastavili správne parametre - v opačnom prípade je možné, že váš Core nebude prístupný.

  Ak sa pripájate k Core, ktoré nepodporuje zmeny siete, DHCP nie je možné zrušiť: