Vyhledávání
MENU
 • Výrazy / Skriptovací jazyk
 • Uživatelé a oprávnění
 • Záloha, obnova zálohy, reset na tovární nastavení
 • Software release notes
 • Statická konfigurace IP adresy

  Normálně TapHome Core použití služby DHCP získat IP adresu a další nastavení sítě. To je zobrazeno na Nastavení/Moje místo pod nastavení Sítě:

  Chcete-li deaktivovat nastavení DHCP a použít statickou IP adresu definovanou uživatelem, zrušte zaškrtnutí políčka Povolit DHCP a upravit síťové parametry:

  Po správném nastavení parametrů použijte ULOZIT SÍTOVÉ NASTAVENÍ A OBNOVIT aby jste parametry použili a restartovali Core s novými parametry sítě.

  Ujistěte se, že jste nastavili správné parametry - v opačném případě je možné, že váš Core nebude přístupný.

  Jak resetovat řídicí jednotku na výchozí nastavení (pomocí DHCP)

  • Naformátujte USB flash disk na souborový systém Fat32
  • Vytvořte prázdnou složku s názvem „network-reset“
  • Připojte USB disk k běžící řídicí jednotce. Detekuje disk USB, obnoví nastavení sítě na server DHCP a restartuje se.
  • Po restartu získá řídicí jednotka automaticky svoji IP adresu ze směrovače prostřednictvím služby DHCP