Vyhledávání
MENU
 • TapHome Apps
 • Výrazy
 • Architektura systému podle typu projektu
 • Uživatelé a oprávnění
 • Spínání světla

  Tento návod vysvětluje, jak nakonfigurovat spínač světla tak, aby se světla zapínaly / vypínaly.

  Otevřete vstup - pomocí tlačítka, které spouští světelný výstup - přepíná mezi ZAP/VYP. Přidat Smart Rule Událost tlačítek.


  V Smart Rule přiřaďte výstupy a zvolte, co se stane, když stisknete tlačítko - ZAP, VYP nebo Přepnout: