Hľadaj
MENU
 • Výrazy / Skriptovací jazyk
 • Používatelia a povolenia
 • Záloha, obnova zálohy, reset na továrenské nastavenia
 • Software release notes
 • 2022.2

  Jednoduché setupovanie novej lokácie

  Pri setupovaní musíte byť prihlásení TapHome účtom. Novú riadiacu jednotku po zapnutí nájdete v Lokáciách hneď hore a naskenuje sa sám. Odstránili sme pôvodný postup Odhlásiť -> Prihlásiť sa cez LAN.

  Packet parser

  Nový packet parser prešiel kompletnou úpravou, pribudli chybové stavy s popisom a zlepšenie stability. Rozšírili sme parsovanie o nové príkazy na prácu s XML, JSON, String, Byte Array formátmi. Naďalej ostáva možnosť využívať parsovanie cez vytvorené šablóny. Cez TapHome appku si teraz viete aj vyberať Sonos playlisty, pribudla streamovacia služba Tidal a internetové rádiá. Čiže ovládaniu hudby už nič nestojí v ceste.

  Pre nové šablóny nepotrebujete update appky.

  Šablóny pre Modbus a Packet parser sme presunuli na online úložisko Github. To znamená, že pre ich aktualizáciu potrebujete internet. Ak sami vyrobíte novú šablónu, viete si ju uložiť alebo ju cez Github môžete zdieľať s ostatnými užívateľmi.

  Packet Parser a Modbus šablóny na GitHub-e:

  Vlastné XML šablóny pre Packet Parser a Modbus GitHub - taphome-official/modbus_templates GitHub - taphome-official/packetparser_templates

  DALI svietidlá

  Už nie je nutné konfigurovať DALI svietidlá v Resi softvéri. Modbusovú šablónu pre DALI sme rozširili tak, že všetky nastavenia urobíte len v TapHome appke.

  Pridanie viacerých TapHome alebo Modbus RTU zberníc

  Pre rozšírenie budete potrebovať USB / RS485 interface. Takýmto spôsobom môžete napríklad všetky zbernice na Core použiť pre rozdelenie TapHome zariadení a pre Modbus RTU použijete rozšírenie cez USB.

  Nový packet parser

  • Podpora pre MQTT - vďaka tejto podpore je možné napríklad dostať do taphome okamžitú informáciu o zmene packet parser zariadenia
  • Zlepšenie stability - Pridali sme chybové stavy s popisom
  • Nové príkazy na prácu s XML, JSON, String, Byte Array formátmi
  • Sonos - nová šablóna s podporou pre playlisty
  • Satel - nové šablóny pre alarm
  • Dali - nové šablóny pre svietidlá
  • Shelly - nové šablóny pre Shelly Door-Window, Shelly Motion 2, Shelly 1PM
  • Počasie - nové šablóny pre Ecowitt WS2910
  • Kúrenie - Pridali sme šablónu pre Sensibo Air Conditioner Smart Control
  • Osvetlenie - nové šablóny pre Yeelight Color

  Zlepšenie scriptovacieho jazyka:

  • Podpora pre cykly
  • Podpora pre datové typy

  TapHome účty verzus Lokálne účty

  • Možnosť povoliť alebo zakázať prístup na diaľku pre TapHome účty (email / heslo).
  • Lokálne účty (admin / admin) majú zakázaný prístup na diaľku.
  • Úvodné heslo lokálneho účtu “admin” treba pred prvým použitím nastaviť pomocou zadania Access token riadiacej jednotky.
  • Úvodné nastavenie (inicializácia) riadiacej jednotky je možné urobiť iba keď ste prihlásený cez TapHome účet - aj v situácii, keď riadiaca jednotka nie je pripojená na internet. Z toho vyplýva, že lokálne účty už nie sú potrebné, a zároveň užívateľ sa nemusí nikdy odhlasovať zo svojho účtu.
  • Aplikácia vie identifikovať riadiace jednotky v rovnakej lokálnej sieti (ikona “LAN”), a ponúka ich na začiatku zoznamu lokácií.

  Ak aplikácia nájde neinicializovanú jednotku v rovnakej lokálnej sieti, kliknutím na ňu sa rovno spustí proces inicializácie (v starších verziách bolo potrebné sa odhlásiť z účtu, alebo použiť menu Pridať lokáciu.

  IP scanner

  Aplikáciu Fing alebo windowsový Advanced IP scanner už nebudete potrebovať. Lokálnu sieť viete preskenovať priamo pri pridávaní zariadenia cez Modbus TCP alebo Packet parser. Systém im pridelí mDNS adresu a tým pádom v routeri nepotrebujete nastavovať rezerváciu IP adresy.

  Využívanie hardware timerov zo zariadení

  Nezahlcuje zbernicu pri fade, stmievanie tlačidlami a pod. Zatiaľ podporujeme Zigbee a TapHome Bus. Podpora pre DALI stmievanie zatiaľ nie je dostupná.

  Nový hardware interface MQTT Broker

  Pre využívanie protokolu MQTT už nepotrebujete samostatný Linuxový počítač, ale vie bežať priamo v Core. Cez nový packet parser môžete používať aj tlačidlové WiFi zariadenia a budú mať okamžitú odozvu.