Hľadaj
MENU
 • Výrazy / Skriptovací jazyk
 • Používatelia a povolenia
 • Záloha, obnova zálohy, reset na továrenské nastavenia
 • Software release notes
 • Odporúčania topológie sériovej zbernice

  Spôsob zapojenia komponentov v jednotlivých typoch zberníc


  Základným typom zbernice je linka zakončená v najvzdialenejšom bode terminátorom. Ohmická hodnota terminátoru je spravidla 120R. Pri dlhších trasách môže mať hodnotu 100R. Pravidlom dvojvodičových sietí je, že na jednej zbernici sa smie nachádzať maximálne 31 samostatných modulov. 32 modulom do plného počtu je Core. Pri použití našich modulov nie je potrebné dodržiavať pravidlo odstupu dĺžky kabeláže medzi dvomi modulmi 35-50cm.

  Zapojenie zbernice systémom rozloženia kabeláže STROM, je taktiež možné použiť v našich zariadeniach. Tak isto aj tu platí pravidlo o ukončení zbernice terminátorom na jej najvzdialenejšom bode. V prípade, že ste si nie istý, ktorý bod je najvzdialenejší pri takomto vetvení zbernice, nie je zakázané použiť viacero terminátorov na fyzicky posledných pripojených komponentoch. S vetvením ale treba byť opatrný a minimalizovať ho. Môže nastať nedefinovaný stav, kedy sa niektoré periférie budú odhlasovať zo zbernice, čim nastane poruchový stav systému.

  Poslednou z možností zapojenia zbernice je topológia HVIEZDA. Je často používaná v menších riadiacich systémoch a rodinných domoch, kde sú krátke vzdialenosti medzi jednotlivými zariadeniami. Je nutné si ustrážiť smery vedení, súbehy a iné nutné požiadavky na zbernicu. Systém môže byť náchylnejší na výpadky komunikácie a rušenie.

  Kruhová topológia je striktne zakázaná vo všetkých zberniciach dvojvodičovej komunikácie. V prípade, že máte takto pripravenú kabeláž, jeden z koncov nezapojíte na výstup Core, ale zapojíte naň zakončovací odpor 120R. V prípade, že sa časom nechtiac poruší kabeláž, môžete takto efektne získať zapojenie dvoch paralelných liniek. Tým zachováte funkčnosť komunikácie a napájania riadiacich modulov.

  Nielen v zapojení linky je možné na väčšie vzdialenosti použiť pre riadiace moduly viacero DC zdrojov. Treba ale dodržať pravidlo, že GND týchto zdrojov bude prepojené. Nutnosť použitia ďalšieho zdroja vychádza z projektu vzdialeností a tak isto aj od použitého druhu komunikačného káblu.


  Pre klasické rozvody RS485 a Modbus RTU je predpísaný pre priemyselné rozvody typ káblu splňujúci požiadavky EIA RS-485 s impedanciou 120R. Pre naše riadiace bloky postačuje vytvorenie zbernice pomocou Cat5E, Cat6, Cat6A a viac. Nie je vyžadovaná kabeláž certifikovaná pre siete RS-485. Tak isto nie je striktne predpísaná tienená kabeláž ako celok, alebo samostatne po jednotlivých pároch. V kábloch, ktoré nie sú samostatne tienené v pároch, nie je odporúčané viesť dve rozdielne zbernice, ako sú napríklad RS-485 a LAN 100/1000MBit, poprípade iné zbernicové rozvody pre EZS, EPS, Modbus RTU a podobne.