Vyhledávání
MENU
 • Výrazy / Skriptovací jazyk
 • Uživatelé a oprávnění
 • Záloha, obnova zálohy, reset na tovární nastavení
 • Software release notes
 • PID Regulace teploty

  V mobilní aplikaci můžete nakonfigurovat 3 hlavní parametry - P, I, D .

  Chyba

  SetPoint - aktuální teplota


  Čas od poslední aktualizace


  Čas od poslední aktualizace v minutách.

  P

  Nastavit uživatelem

  Pokud je P rovna 10 a chyba je 1C, výsledný výstup bude roven 10%.

  I

  Nastavit uživatelem

  Pokud se I rovná 1 a chyba je 1C, výsledný výstup poroste každou minutu o 1%.

  D

  Nastavit uživatelem

  Pokud se D rovná 1 a chyba se změnila ze 4C na 2C za 1 minutu, výsledný výstup se sníží o 2%.

  P přírůstek

  P * Chyba


  I přírůstek

  Předchozí I přírůstek + (I Chyba Čas od poslední aktualizace)


  D přírůstek

  D * ((chyba - lastError) / čas od poslední aktualizace)


  Výstup

  P přírůstek + I přírůstek + D přírůstek

  Výsledný výstup je součtem tří zisků.