Hľadaj
MENU

Reset žalúzií späť do automatického režimu

Každé zariadenie má možnosť nastaviť „Manuálne ovládanie“ - čo by sa malo urobiť, keď sa užívateľ napriek aktívnemu automatickému programu rozhodne zmeniť svoju hodnotu.

Kancelária

Nasledujúci príklad ukazuje konfiguráciu žalúzií v kancelárskej budove, kde žalúzie bežia automaticky počas dňa, ale užívatelia môžu kedykoľvek zmeniť svoju polohu. Každú polnoci sa žalúzie nastavia späť na automatické.

Nastavte manuálne ovládanie každej žalúzie na „Ponechať manuálny režim pod dobu 24 hodín“.

 

Pri použití tohto nastavenia by po zásahu používateľa zostala žalúzia po dobu 24 hodín v nastavenej polohe, napriek aktívnemu automatickému Smart Rules.

Pridajte virtuálne tlačidlo pre spustenie akcie

V časti Nastavenia → Virtuálne zariadenia pridajte tlačidlo zariadenia

Zmeniť jeho názov

Pridajte Smart Rule - Týždenný rozvrh, ktorý spustí toto zariadenie každú polnoc.

  


Pridajte Smart Rule Stlačením tlačidla udalosť, ktorá vykoná prepnutie do automatického režimu

PremenujteSmart Rule

Nastavte akciu pre všetky postihnuté žalúzie

 

Klepnutím a podržaním začnete s výberom viacerých zariadení alebo klepnutím na „Vybrať všetko“

Výhoda: Nastavená hodnota: VYP (ak existuje ďalšie aktívne Smart Rule, ktoré sa postará o správnu polohu žalúzií)
Nevýhoda: Nastavte prevádzkový režim: automatický

Nastaviť akciu:

Obytný

Na použitie v domácnosti je výhodnejšie zabrániť zbytočnému pohybu žalúzií v noci. Je ľahké rozšíriť rannú rutinnú akciu „Denný rozvrh“ Smart Rule s pokročilým nastavením, ktoré nielen zdvihne žalúzie, ale tiež nastaví ich prevádzkový režim na automatický.

Manuálne ovládanie každej žalúzie nastavte na možnosť „Manuálny režim ponechať 24 hodín“.

 

 

Predĺžte rannú akciu pre každú žalúziu a nastavte prevádzkový režim „Automaticky“

Pridajte svoje Smart Rule "Denný rozvrh" do žalúzií, ktoré napríklad zdvihne žalúzie každý deň o 7:00 a zatiahne žalúzie 1 hodinu po západe slnka.

V dialógu nastavenia rannej akcie kliknite na "Zobraziť viac" a vyberte "Zmeniť prevádzkový režim" → "Automaticky"