Hľadaj
MENU
 • Výrazy / Skriptovací jazyk
 • Používatelia a povolenia
 • Záloha, obnova zálohy, reset na továrenské nastavenia
 • Software release notes
 • Režimy vykurovania a chladenia

  Definujte podporované režimy

  1. Ak chcete prepnúť prepínač režimu tak, aby zobrazoval iba relevantné režimy, použite prepínač viacerých hodnôt režimu Nastavenia služieb.

  1. V servisných nastaveniach zapnite / vypnite konkrétne režimy.

  Zima

  Leto

  Jar/Jeseň

  Jar/Jeseň


  Ak chcete nastaviť rôzne režimy pre každú zónu (alebo časť domu), môžete definovať viacero virtuálnych prepínačov režimu. Prejdite do časti Nastavenia → Virtuálne zariadenia → Pridať virtuálne zariadenie → Prepínač s viacerými hodnotami: Kúrenie a chladenie.

  Nastavte správanie kúrenia/chladenia Smart Rules na základe hodnoty režimu

  Režim je podporovaný Smart Rules:

  • Regulátor hysterézie teploty
  • Regulátor teploty PID

  Čiastočná podpora pre režim je tiež v:

  • Regulácia ekvitermy
  • Nastavenie žalúzií podľa slnka

  Typ média, ktorý je ovládaný výstupným ovládačom

  Médium je napr. Voda tečúca v potrubiach a môžete si vybrať medzi dvoma typmi plus dynamické prepínanie založené na stavového kontakte alebo spínacom zariadení:

  • HOT (zvýšenie teploty pri otvorenom výstupnom pohone) alebo
  • COLD (klesajúca teplota, ak je výstupný ovládač otvorený)
  • DYNAMIC (výstupný ovládač je riadiaci systém, ktorý dokáže produkovať horúce aj studené)


  Nasledujúca tabuľka ukazuje správanie hysterézie a PID Smart Rules na základe typu média a hodnoty prepínača režimu:


  STREDNÉ: HORÚCE

  STREDNÉ CHLADNÉ

  Kúrenie Režim

  (tick) 

  Výstupný akčný člen otočí (/) ZAPNÚŤ keď požadovaná teplota je vyššia ako skutočná teplota

  (error) 

  Výstupný ovládač je v stave (X)VYPNÚŤ bez ohľadu na teplotu

  Chladenie Režim

  (error)

  Výstupný akčný člen je v stave (X)VYPNÚŤ bez ohľadu na teplotu

  Výstupný ovládač sa zapne, keď požadovaná teplota je nižšia ako skutočná teplota

  Kúrenie & Chladenie Režim

  Výstupný ovládač sa zapne, keď požadovaná teplota je vyššia ako skutočná teplota

  Výstupný ovládač sa zapne, keď požadovaná teplota je nižšia ako skutočná teplota

  Vypnúť (Žiadne kúrenie, žiadne chladenie)

  (error) 

  Výstupný akčný člen je v stave (X)VYPNÚŤ bez ohľadu na teplotu

  (error) 

  Výstupný ovládač je v stave (X)VYPNÚŤ bez ohľadu na teplotu

  Príklad

  Zónová regulácia podlahového vykurovania teplou vodou z kotla

  Jednoduché nastavenie: Horúca voda cirkuluje v potrubiach počas vykurovacieho obdobia a počas chladiaceho obdobia nedochádza k cirkulácii (spravované kotlom).

  • Nastavte režim na „Pevné vykurovanie“
  • Nastavte Medium na „Hot (fixed)“

  Automatické prepínanie režimov Kúrenie / Chladenie

  Na to, aby systém automaticky prepínal režimy, pridajte Smart Rule rovnice pre režim prepínania viacerých hodnôt.

  Stredne možné riešenie dynamického typu

  Ak používate stroj (napr. Tepelné čerpadlo), ktorý je schopný vyrábať vykurovacie aj chladiace médium prostredníctvom toho istého výstupného aktuátora, pre správnu konfiguráciu je potrebný dynamický typ média.

  Existujú dva možné scenáre:

  1. Tepelné čerpadlo je v automatickom režime a automaticky prepína medzi horúcim a studeným vzduchom. TapHome práve prečíta kontakt s jazýčkom na reálnom type média.
   • Vytvorte vstup pre stavový kontakt a použite typ zariadenia „Kúrenie a chladenie“  • Prejdite na termostat a pridajte "regulátor hysterézie teploty" Smart Rule . V Smart Rule použite režim Kúrenie a chladenie pevný a ako stredný kontakt vyberte stavový kontakt pripravený v predchádzajúcom kroku.  1. Tepelné čerpadlo je v manuálnom režime a zariadenie TapHome prepína medzi teplým a studeným výstupom pomocou výstupných relé, ktoré ovládajú pomocné vstupy tepelného čerpadla.

   • Vytvorte virtuálny prepínač „Stredná“ a v nastaveniach služby použite typ zariadenia „Kúrenie a chladenie“


  • Vytvorte konfiguráciu, v ktorej relé TapHome spravujúce typ média na tepelnom čerpadle prepínajú automaticky virtuálny prepínač „Médium“ z chladenia na vykurovanie a naopak. Tým sa prepne spínač Médium vždy v správnom stave (Kúrenie alebo Chladenie) v súlade s tepelným čerpadlom.
  • Prejdite na termostat a pridajte "regulátor hysterézie teploty" Smart Rule . V Smart Rule použite režim Vykurovanie a chladenie pevný a ako prepínač Výber média Médium pripravené v predchádzajúcom kroku.