Hľadaj
MENU
 • Výrazy / Skriptovací jazyk
 • Používatelia a povolenia
 • Záloha, obnova zálohy, reset na továrenské nastavenia
 • Software release notes
 • Regulácia kotlovej kaskády

  Toto nastavenie použite, ak chcete dosiahnuť požadovanú teplotu hydronického okruhu pomocou 2 alebo viacerých kotlov zapojených v kaskáde.

  V ukážkovom scenári ukážeme konfiguráciu 3 kotlov, ktoré je možné ovládať pomocou digitálnych výstupov.

  Príprava

  Mali by ste už mať definované nasledujúce zariadenia:

  Termostat s teplotou vratnej vody, meraný na potrubí

  Termostat

  Digitálne výstupy pre každý bojler (bojler A, bojler B, bojler C)

  Boiler ABoiler BBoiler C

  Vytvorte virtuálny analógový výstup, ktorý sa použije ako premenná na výpočet celkového tepelného výkonu.

  Celkový výstup

  Základná konfigurácia

  Vytvorte Smart Rule teploty PID, ktorý vypočíta celkový výstup na základe rozdielu v nastavenej hodnote termostatu a skutočnej teplote

  Vstupné zariadenie

  → Smart Rule →

  Výstupné zariadenie

  Termostat

  → Ovládač PID →

  P = 2 I = 0,2 D = 0

  Celkový výstup

  Na základe celkového výstupného rozsahu sa zapnú 3 (alebo viac) kotlov Konfigurácia pre režim, v ktorom je priorita kotlov: Kotol A → Kotol B → Kotol C

  Vstupné zariadenie

  • Celkový výstup

  → Smart Rule →

  • Rovnica

  Výstupné zariadenie

  • Kotol
  <1%

  -

  -

  >1%

  Rovnice:
  Ak je celkový výstup > 0,01

  Minimálne trvanie: 5 min

  PRAVDA: Zapnite kotol A
  NEPRAVDA: Vypnite kotol A

  >45%

  Rovnice:
  Ak je celkový výstup > 0,45

  Minimálne trvanie: 5 min

  >90%

  Rovnice:
  Ak je celkový výstup > 0,90

  Minimálne trvanie: 5 min

  Cyklovanie kotlov

  Aby sa dosiahlo rovnomerné využitie kotlov, je potrebné použiť ďalšiu konfiguráciu.

  Vytvorte viachodnotový prepínač so stavmi N + 1, kde N je počet kotlov. Posledný stav je možné definovať ako systém neaktívneho kúrenia s nulovým ohrevom.

  Názov: Priorita kotla


  Stav:

  • Priorita A (Kotol A → Kotol B → Kotol C)
  • Priorita B (bojler B → bojler C → bojler A)
  • Priorita C (Kotol C → Kotol A → Kotol B)
  • Kúrenie neaktívne


  Vytvorte Smart Rule Sekvencer, ktorý bude striedať priority (A → B → C → A → ...)

  Vstupné zariadenie

  → Smart Rule →

  Výstupné zariadenie

  Virtuálne tlačidlo na spustenie sekvencera

  Sekvencer
  Krok 1: Priorita A
  (trvanie 18 hodín)
  Krok 2: Priorita B
  (trvanie 18 hodín)
  Krok 3: Priorita C
  (trvanie 18 hodín)  (/) Otočiť postupnosť

  Priorita kotla


  Definujte samostatnú sadu smartrules obmedzených pre každú prioritu kotla. Pozri Smart Rules pre Prioritu A v nižšie uvedenej tabuľke:

  Vstupné zariadenie

  • Celkový výstup

  → Smart Rule →

  • Rovnica

  Výstupné zariadenie

  • Kotol

  Limitná podmienka

  <1%

  -

  -


  >1%

  Rovnice:
  Ak je celkový výstup > 0,01  PRAVDA: Zapnite kotol A
  NEPRAVDA: Vypnite kotol A

  Typ: Prepínač s viacerými hodnotami
  Smart Rule bude fungovať, iba ak ...

  • Priorita kotla je nastavená na prioritu A
  >45%

  Rovnice:
  Ak je celkový výstup > 0,45  PRAVDA: Zapnite kotol B
  NEPRAVDA: Vypnite kotol B

  Typ: Prepínač s viacerými hodnotami
  Smart Rule bude fungovať, iba ak ...

  • Priorita kotla je nastavená na prioritu A
  >90%

  Rovnice:
  Ak je celkový výstup > 0,90

  PRAVDA: Zapnite kotol C
  NEPRAVDA: Vypnite bojler C

  Typ: Prepínač s viacerými hodnotami
  Smart Rule bude fungovať, iba ak ...

  • Priorita kotla je nastavená na prioritu A

  Podobná skupina Smart Rules by sa mala použiť s limitujúcou podmienkou pre prioritu B a prioritu C:

  Vstupné zariadenie

  • Celkový výstup

  → Smart Rule →

  • Rovnica

  Výstupné zariadenie

  • Kotol

  Limitná podmienka

  <1%

  -

  -


  >1%

  Rovnice:
  Ak je celkový výstup > 0,01  PRAVDA: Zapnite kotol B
  NEPRAVDA: Vypnite kotol B

  Typ: Prepínač s viacerými hodnotami
  Smart Rule bude fungovať, iba ak ...

  • Priorita kotla je nastavená na prioritu B
  >45%

  Rovnice:
  Ak je celkový výstup > 0,45  PRAVDA: Zapnite kotol C
  NEPRAVDA: Vypnite bojler C

  Typ: Prepínač s viacerými hodnotami
  Smart Rule bude fungovať, iba ak ...

  • Priorita kotla je nastavená na prioritu B
  >90%

  Rovnice:
  Ak je celkový výstup > 0,90

  PRAVDA: Zapnite kotol A
  NEPRAVDA:Vypnite kotol A

  Typ: Prepínač s viacerými hodnotami
  Smart Rule bude fungovať, iba ak ...

  • Priorita kotla je nastavená na prioritu B

  Vstupné zariadenie

  • Celkový výstup

  → Smart Rule →

  • Rovnica

  Výstupné zariadenie

  • Kotol

  Limitná podmienka

  <1%

  -

  -


  >1%

  Rovnice:
  Ak je celkový výstup > 0,01  PRAVDA: Zapnite kotol C
  NEPRAVDA: Vypnite bojler C

  Typ: Prepínač s viacerými hodnotami
  Smart Rule bude fungovať, iba ak ...

  • Priorita kotla je nastavená na prioritu C
  >45%

  Rovnice:
  Ak je celkový výstup > 0,45  PRAVDA: Zapnite kotol A NEPRAVDA: Vypnite kotol A

  Typ: Prepínač s viacerými hodnotami Smart Rule bude fungovať, iba ak ...

  • Priorita kotla je nastavená na prioritu C
  >90%

  Rovnice:
  Ak je celkový výstup > 0,90

  PRAVDA: Zapnite kotol B
  NEPRAVDA: Vypnite kotol B

  Typ: Prepínač s viacerými hodnotami
  Smart Rule bude fungovať, iba ak...

  • Priorita kotla je nastavená na prioritu C