Hľadaj
MENU
 • Aplikácie TapHome
 • Výrazy
 • Architektúra systému podľa typu projektu
 • Používatelia a povolenia
 • Integrácia systému TapHome do systémov tretích strán


  Riadiaca jednotka TapHome (Core) môže poskytovať informácie o zariadeniach inej riadiacej jednotke alebo centrálnemu systému správy budov. Táto komunikácia je obojsmerná, preto aj zariadenia môžu prijímať príkazy z externého prostredia.

  Na zabezpečenie vysokej úrovne bezpečnosti musíte túto funkciu povoliť pre konkrétne zariadenia. V Menu → Nastavenia → Vystaviť zariadenia môžete definovať rozhranie pre pripojenie TapHome k systémom tretích strán. Dostupné rozhrania:

  • Amazon Alexa (Povoliť hlasové ovládanie zariadení TapHome prostredníctvom cloudového pripojenia s Amazon Alexa)
  • Modbus RTU (po drôte RS485 • Spojenie nadviazané cez svorku BUS1, BUS2 alebo BUS3 na Core
  • Modbus TCP (cez sieť TCP / IP • Pripojenie nadviazané pomocou kábla LAN).
  • KNX (cez protokol KNX • Spojenie nadviazané prostredníctvom brány KNX, ktorá komunikuje s Core cez TapHome Bus)
  • TapHome Integration Protocol (jednoduché správy ASCII • komunikácia RS485 cez BUS 1, BUS 2 alebo BUS 3 alebo cez TCP / IP pripojenie)

  V časti Nastavenia → Vystaviť zariadenia stačí pridať zariadenia zo zoznamu do zoznamu a tieto zariadenia budú pri obojsmernej komunikácii „vystavené“ systémom tretích strán.