Vyhledávání
MENU
 • TapHome Apps
 • Výrazy
 • Architektura systému podle typu projektu
 • Uživatelé a oprávnění
 • Integrace TapHome do systémů třetích stran


  Řídicí jednotka TapHome ( Core ) může poskytovat informace o zařízeních jiné řídicí jednotce nebo centrálnímu systému správy budovy. Tato komunikace je obousměrná, proto také zařízení mohou přijímat příkazy z vnějšího prostředí.

  Chcete-li zajistit vysokou úroveň zabezpečení, musíte tuto funkci povolit pro konkrétní zařízení. V Menu → Nastavení → Vystavit zařízení můžete definovat rozhraní pro připojení TapHome se systémy třetích stran. Dostupná rozhraní:

  • Amazon Alexa (Povolit hlasové ovládání zařízení TapHome prostřednictvím cloudového připojení s Amazon Alexa)
  • Modbus RTU (po vodiči RS485 • Připojení navázáno prostřednictvím svorek BUS1, BUS2 nebo BUS3 na Core
  • Modbus TCP (přes síť TCP / IP • Připojení navázáno pomocí kabelu LAN)
  • KNX (přes protokol KNX • Připojení navázáno prostřednictvím brány KNX, která komunikuje s Core přes TapHome Bus)
  • TapHome Integration Protocol (jednoduché zprávy ASCII • RS485 komunikace přes BUS 1, BUS 2 nebo BUS 3, nebo přes TCP / IP připojení)

  V Nastavení → Vystavit zařízení stačí přidat zařízení ze seznamu do seznamu a tato zařízení budou „obnažena“ systémům třetích stran v obousměrné komunikaci.