Vyhledávání
MENU
 • Výrazy / Skriptovací jazyk
 • Uživatelé a oprávnění
 • Záloha, obnova zálohy, reset na tovární nastavení
 • Software release notes
 • Elektroměr založený na počítadle impulsů

  Elektrické vedení

  • Elektroměr počítadla impulsů musí být připojen k libovolnému digitálnímu vstupu TapHome.
  • Kabel je +24V, bílý je připojen přímo ke vstupu. (např. modrá do +24V, bílá do UI1)
                        

  Konfigurace digitálního vstupu

     

  Vstup musí být nastaven jako čítač impulsů Aplikace TapHome - > Nabídka - > Zařízení - > otevřete příslušné zařízení (např. UI19)

  Konfigurace virtuálního zařízení

        

  Definujte virtuální zařízení „Elektroměr (impulsní čítač)“ v nabídce → Nastavení → Virtuální zařízení → Přidat virtuální zařízení

  Propojení virtuálního zařízení a skutečného elektroměru

                             

  • Nový virtuální elektroměr musí být nakonfigurován a propojen se skutečným snímačem elektroměru (příslušný vstup)
  • Nastavení zařízení → Čítač impulsů → zvolte Elektroměr již připojen (viz Konfigurace vstupu)
                         

  • Impulzy za kWh jsou standardně nastaveny na 1000, ale lze je změnit podle technických parametrů elektroměru
  • Kalibrace je nastavena, pokud elektroměr již ukazuje naměřené hodnoty (před připojením a nakonfigurováním v TapHome)
                    

  Konečný výsledek

          

  Widget

  Detail

  Celkovou spotřebu lze zkalibrovat v Servisní nastavení → Zařízení → Kalibrace

  Poptávka zobrazuje průměr za 5 minut, aby se předešlo hluku, když je požadavek nízký a impulsy jsou přijímány zřídka.